Creative Citizen

ก่อนกดชัดโครก โปรดหันมามองอึบ้าง ด้วยแอพฯ ตรวจอึก่อนเป็นมะเร็งลำไส้

อุนจิ หรือ อึ ชื่อเล่นของ 'อุจจาระ' สามารถบอกอาการก่อนเป็นโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักได้  แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกับอุนจิของตนเอง ถ่ายเสร็จไม่เคยเหลียวหลังไปดูว่าลักษณะอุจจาระตนเองหน้าตาเป็นยังไง ในประเทศชิลี ผู้ป่วยกว่า 80% กว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ก็สายเกินไป ทั้งๆ ที่มะเร็งประเภทนี้สามารถเช็คได้ด้วยการสังเกตอุนจิของตัวเอง GIST CHILI มูลนิธิมะเร็งลำไส้จึง ร่วมกับ Y&R Chili  สร้างสรรค์แอพลิเคชั่น 'Preventive Poo' ใช้อีโมจิช่วยวิเคราะห์อึ หรือจะเรียกว่า อึโมจิ ก็น่าจะได้ แอพฯ จะช่วยตรวจอุนจึเบื้องต้นแบบน่ารัก ใช้งานง่ายยิ่งกว่าเบ่งอึ…

Continue Reading
Close Menu