Creative Citizen

Popping for Parkinson’s ป๊อบปิ๊งแด๊นซ์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคพาร์กินสันได้

ตามตัวเลขทางสถิติ มีคนจำนวนกว่า 10 ล้านคน ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน หนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันเริ่มพบในคนอายุน้อยมากขึ้น โดยหนึ่งในอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เป็นลักษณะเฉพาะในผู้ป่วยพาร์กินสันที่พบได้บ่อยและเห็นได้เด่นชัด คือ อาการมือสั่นในขณะพัก ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่มั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน Simone Sistarelli นักเต้น ครูสอนเต้น และนักดนตรีจากอิตาลี ก่อตั้งโครงการ Popping for Parkinson's อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 ด้วยคุณปู่ของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยพาร์กินสัน เขาจึงเข้าใจดีถึงความทุกข์และอาการต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องเจอะเจอ โดยเป้าหมายหลักของ Popping for Parkinson's…

Continue Reading
Close Menu