Creative Citizen

Behind the Scars : ภาพถ่ายแผลภายนอกช่วยลบแผลเป็นทางใจให้แก่กัน

แผลเป็นบนผิวหนังเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะเวลาต้องไปพบปะผู้คนในสังคมหรือแม้กระทั่งกับตัวเองที่ต้องทนเห็นรอยแผลนั้นอยู่ทุกวัน นอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือถูกรังเกียจแล้วยังบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองด้วย หลายชีวิตติดกับดัก อยากจะไปให้พ้นแต่ช่างเหมือนกำแพงสูงใหญ่กั้นขวางที่ต้องออกแรงเพื่อปีนป่ายข้ามไป เพื่อการมีชีวิตอย่างปกติโดยไม่ให้แผลเป็นใดๆ มาบ่อนทำลายชีวิต นี่เป็นแรงบันดาลใจให้ Sophie Mayenne ศิลปินสาวชาวอังกฤษคิดโปรเจ็กต์ภาพถ่ายนี้ขึ้น ‘Behind the Scars’ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเผยตัวตนให้คนอื่นรับรู้แต่ดูจะเป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองและเสริมสร้างเข้าใจกันในสังคม อย่าง Maya (ในภาพแรก) เป็น epidermolysis bullosa หรือเรียกว่า โรคตุ่มน้ำพองใส เป็นอาการทางผิวหนังชนิดหนึ่งที่ติดมาทางกรรมพันธุ์ ซึ่งเธอเป็นมาตั้งแต่เด็ก แล้วยังตามรบกวนเธอมาเป็นระยะตลอดเวลา Maya มาเป็นแบบสำหรับโปรเจ็กต์นี้ นอกจากเพื่อดึงความมั่นใจให้ตัวเองกลับคืนมาแล้วยังหวังจะช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นและเด็กๆ อีกมากมายที่เป็นโรคนี้ กระตุ้นให้เกิดการวิจัยสำหรับเยียวยารักษามากขึ้นด้วย…

Continue Reading
Close Menu