Creative Citizen

Fairyland ภัตตาคารเทพนิยายสำหรับครอบครัวแห่งแรกในต้าเหลียน ประเทศจีน

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม การใช้สอยของเด็กและผู้ใหญ่จะแยกจากกันด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันจากวัย ยิ่งในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงจุดที่หยุดเติบโต มีหลายสัดส่วนที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เราจึงเห็นสถาปัตยกรรมในโลกของเด็กมีขนาดของห้อง เฟอร์นิเจอร์ที่มีสัดส่วนเฉพาะอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ในครอบครัวที่มีเด็กนั้น ควรจะมีทางที่ใช้พื้นที่ร่วมกันได้ เพื่อสร้างสายใยความผูกพัน แต่ด้วยการออกแบบที่คิดหาวิธีสร้างกิจกรรมของเหล่าสมาชิกในครอบครัวได้หลอมรวมในพื้นที่เดียวกัน ณ เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน สถาปนิกจากสำนักงาน Wutopia-lab ได้เสนอภัตตาคาร ที่มีพื้นที่รับประทานอาหารพร้อมสนามเด็กเล่นเพื่อสร้างความดึงดูดใจของครอบครัว โดยทางเจ้าของภัตตาคาร PACEE Education และ Fairyland ต้องการสร้างสถานที่ให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยความบันเทิง ที่แห่งนี้จะเป็นภัตตาคารสำหรับครอบครัวแห่งแรกในจีนเลยทีเดียว สถาปนิกออกแบบให้ผู้เข้ามายังภัตตาคารโถงทางเข้าที่ออกแบบให้รู้สึกถึงความเป็นเทพนิยายด้วยโถงกลมที่มีแถบสีขาวแนวตั้งเพื่อแบ่งพื้นที่ภายนอกและในไปพร้อมกับเป็นจุดรับฝากรองเท้า ผ่านจากโถงนี้จะพบกับที่นั่งลูกค้า ทั้งแบบธรรมดาและห้อง VIP…

Continue Reading
Close Menu