Creative Citizen

Junko Fukutake Terrace พื้นที่กิจกรรมแบบเปิด เชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน

สถาปัตยกรรมสำหรับการศึกษาควรมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเหล่านักศึกษาที่ต้องอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกำลังถูกบ่มเพาะให้เป็นคนที่ค้นหาตัวเอง มีแนวคิดของตัวเองก่อนออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยและสังคมจึงควรเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทำความรู้จักควบคู่กัน ณ มหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ เมืองโอะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น มีอาคารรูปทรงบางเบา แลดูลื่นไหล คืองาน Junko Fukutake Terrace ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกญี่ปุ่นนาม SANAA อาคารนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ วิทยาเขตสึชิมะ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเข้าหาชุมชนมากขึ้น จึงรื้อรั้วเดิมออกไป ให้อาคารนี้ทำงานกับชุมชนโดยรอบมากขึ้น ด้วยที่ตั้งอาคารอยู่ริมมหาวิทยาลัยก่อนจะไปยังชุมชนข้างเคียงในแนวเหนือใต้ แถมยังรายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ง่าย โปรแกรมอาคารเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้มาพักผ่อน พบปะ สร้างกิจกรรมสันทนาการกันนอกห้องเรียน พร้อมกับให้สถาปัตยกรรมเป็นตัวเชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน มากกว่าจะตัดขาดจนเกิดความห่างเหินต่อสังคม ตัวโครงสร้างแลเบาบางตามไสตล์ SANAA…

Continue Reading
Close Menu