‘Second Life Toys’ กระตุ้นคนบริจาคอวัยวะผ่านบริจาคตุ๊กตา

หากไล่ดูข้อมูลของประเทศที่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ระดับสูงอย่างอเมริกาแล้ว สถิติของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมีสูงถึง 68 คนต่อวัน นั่นหมายถึงการมีคนรอดชีวิตถึง 25,000 คนต่อปี ขณะที่ประเทศซึ่งมีระดับความก้าวหน้าใกล้เคียงกันอย่างญี่ปุ่น กลับมียอดผู้ได้รับบริจาคอวัยวะเพียงแค่ 300 คน จาก 14,000 คนต่อปีเท่านั้น ซึ่งนี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลให้กฎหมายในญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้มีการบริจาคอวัยวะในเด็ก แม้หลายปีก่อนจะมีการประกาศยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุและข้อกำหนดที่ต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าไปแล้วก็ตาม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่การจัดตั้งแคมเปญ ‘Second Life Toys’ โดยเอเจนซี่โฆษณายักษ์ใหญ่อย่าง Dentsu ขึ้น โดยที่พวกเขาดึงความสนใจให้ผู้คนหันมาเห็นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะผ่านกติกาง่ายๆ นั่นคือการเปิดรับบริจาคตุ๊กตาที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยชิ้นส่วนที่มีสภาพดีจะถูกนำไปซ่อมแซมให้ตุ๊กตาที่ชำรุดกลับมาใช้การได้อีกครั้ง และในแต่ละครั้ง ทีมงานจะส่งจดหมายขอบคุณเจ้าของเพื่อบอกเล่าว่าตุ๊กตาของพวกเขาถูกนำไปช่วยตุ๊กตาตัวอื่นได้อย่างไร Toda Kida…

Continue Reading‘Second Life Toys’ กระตุ้นคนบริจาคอวัยวะผ่านบริจาคตุ๊กตา