‘Retuna Recycling Galleria’ ห้างขายสินค้ารีไซเคิล-อัพไซเคิลแห่งแรกของโลก

เดี๋ยวนี้หลายองค์กรพยายามที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องของขยะและการปรับเปลี่ยนมุมมองในการซื้อสินค้าของบริโภคไม่ว่าจะเป็นแคมเปญสนับสนุนการใช้ของรีไซเคิล หรือร้านขายของชำที่ขายอาหารและวัตถุดิบที่เหลือหรือเกินมาจากร้านอื่นๆ ในราคาถูก และล่าสุดในสวีเดนก็มีโปรเจ็กต์ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาช้อปสินค้าอัพไซเคิลด้วยการรังสรรค์ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของโลกที่ขายสินค้าใช้แล้วที่มีชื่อว่า Retuna Recycling Galleria Retuna Recycling Galleria ถือกำเนิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเปิดรับบริจาคสินค้าเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าและอื่นๆ จากนั้นสินค้าดังกล่าวจะถูกนำไปซ่อมแซม แก้ไข แต่งเติม (อัพไซเคิล) หรือรีไซเคิล และนำกลับมาขายที่ร้านค้าในห้างแบ่งตามประเภทสินค้า ภายในห้างมีร้านค้า 14 ร้าน สินค้ามีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ห้าง Retuna ยังทำหน้าที่เสมือนศูนย์ชุมชนที่ประกอบไปด้วยห้องประชุม ศูนย์ซ่อมแซมสินค้าเพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้ทักษะในการยืดอายุการใช้งานของสินค้า รวมถึงร้านอาหารที่ให้บริการอาหารออร์แกนิกด้วย นอกเหนือไปจากสินค้ารีไซเคิลหรืออัพไซเคิล การดำเนินการต่างๆ…

Continue Reading‘Retuna Recycling Galleria’ ห้างขายสินค้ารีไซเคิล-อัพไซเคิลแห่งแรกของโลก