Creative Citizen

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในแอฟริกา เพิ่มประโยชน์ใช้สอยสูงสุดให้ชุมชนแบบเนียนๆ

สถาปัตยกรรมที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง ใช้วัสดุหรูล้ำเลิศ แต่สามารถตอบโจทย์ที่สถาปัตยกรรมนั้นแทรกเข้าไปอยู่ร่วมกับชุมชนจนเกิดความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่การตอบโจทย์นั้นมีหลายวิธีเช่นกันกับหนึ่งในโครงการนี้ ทีมสถาปนิก Indalo และ Collectif Saga ได้รับโจทย์สร้างสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ในย่านชานเมืองพอร์ทอลิซาเบธ ประเทศแอฟริกาใต้โครงการมีที่มาเริ่มจากโปรแกรมฟื้นฟูและพัฒนาโดยรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ขาดแคลนต่างๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นคาดหวังจะให้เป็นโครงการที่สร้างส่วนเติมเต็มให้กับชุมชนนี้ ที่ตั้งโครงการนั้นทางเข้าเป็นถนนดิน ไม่ได้ลาดยาง น้ำท่วมง่ายแม้ฝนตกเพียงนิดหน่อย ส่งผลยากต่อการก่อสร้างมาก ตัวโครงการนี้เป็นการจัดเรียงการใช้สอยแบบเรียบง่าย เผื่อการปรับเปลี่ยนในอนาคต ตัวอาคารมีพื้นที่อเนกประสงค์ ห้องน้ำ ครัว ห้องเก็บของ สามารถรองรับเด็กในชุมชนก่อนเข้าเรียน หรือสามารถปรับการใช้สอยภายในให้ร้องรับกิจกรรมงานฝีมือต่างๆ หรือช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็กเริ่มธุรกิจได้  สถาปนิกจึงออกแบบพื้นที่ภายในปรับปรุงด้วยการเลื่อนผนังเพื่อการแบ่งชั้นเรียนต่างๆ…

Continue Reading
Close Menu