Creative Citizen

‘น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา’ นวดดัดจัดสรีระกับวิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE

มีคนเคยกล่าวว่า “การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ และจะยิ่งใหญ่มากไปอีกหากผู้รับเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทําในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป” วิสาหกิจเพื่อชุมชนนามว่า ‘SHE (Social Health Enterprise)’ แห่งนี้ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแห่งการให้โอกาส ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย คุณหมอพูลชัย จิตอนันตวิทยา กับความตั้งใจแรกเริ่มที่เพียงแค่อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการยืดกล้ามเนื้อข้อต่อตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผสานการยืดเหยียดและกดจุดคลายกล้ามเนื้อ แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลับยิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะ SHE ยังให้ผลต่อเนื่องไปสู่การสร้างการยอมรับ สร้างโอกาส ตลอดจนความเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสตรีที่เคยต้องโทษให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงเด็กๆ บนดอยที่สามารถเลี้ยงชีพของเขาและครอบครัวให้อยู่ดีกินดี จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่คุณหมอพูลชัยเล่าสู่กันฟัง พร้อมๆ ไปกับการเปิดโอกาสให้เราทดลองสิ่งที่คุณหมอเรียกว่า Human Maintenance…

Continue Reading
Close Menu