Creative Citizen

Donnybrook Quarter บ้านพักอาศัยแบบมีพื้นที่สีเขียวร่วมกันในพื้นที่จำกัดในลอนดอน

คำตอบสำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา ยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของคนเมืองก็มีรูปแบบหลากหลายมาก สาเหตุเพราะโจทย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่มันกลับเป็นความท้าทายของสถาปนิกในการหาคำตอบใหม่เสมอ ในปี 2007 ด้านตะวันออกของลอนดอน ย่านอีเด็นเวย์ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยที่มีความหนาแน่น ลักษณะแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นบ้านเรือนที่ขึ้นไม่สูงนัก ราว 3-4 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นแฟลต ซึ่งปัญหาของอาคารพักอาศัยประเภทนี้คือขาดพื้นที่สีเขียวไว้หย่อนใจในตัวบ้าน ในทางจิตวิทยาการออกแบบแล้ว ต้นไม้ สวน มีส่วนช่วยให้ผู้อาศัยสามารถลดความเครียดลงได้ จากโจทย์นี้ สำนักงานสถาปนิก Peter Barber Architects…

Continue Reading

บ้านพักราคาถูกในบราซิล ใช้สอยสะดวก คนอาศัยอยู่สบาย

บ้านคือสถาปัตยกรรมแรกที่ทุกคนคุ้นเคย บ้านคือสังคมหน่วยย่อยที่สุดก่อนพัฒนาไปสังคมขนาดใหญ่ หากมีบ้านที่ดี มันสามารถยกระดับคุณภาพของผู้คนในสังคมนั้นได้ ถ้าสามารถดำเนินการอย่างเป็นองค์รวม มันจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่ขึ้นแน่นอน ณ เมืองซารัวรู ประเทศบราซิล ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ Novo Jardim Social Housing จากสำนักงานสถาปนิกบราซิล Jirau Arquitetura ด้วยแนวคิดที่จะนำเสนอบ้านพักอาศัยราคาถูกกับท้องตลาด ในแบบแรกเริ่มพวกเขาได้เสนอแบบอาคารพักอาศัยรวมที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางอย่างมาก แต่ก็ถูกล้มแบบไป แบบที่นำเสนอจนได้มาสร้างจริงในปี 2016 คือการออกแบบบ้านพักอาศัยรวมที่มีลักษณะแยกเป็นครอบครัว อย่างมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจน แต่ประเด็นการยกคุณภาพชีวิตยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เช่นกัน ด้วยภูมิอากาศของบราซิลที่มีลักษณะร้อน ต้องการการระบายอากาศที่ดี สถาปนิกจึงออกแบบโดยคำนึกจังหวะของลมเข้าและลมออกในบ้าน ตัวบ้านที่ชั้น…

Continue Reading
Close Menu