‘สุพัฒนุช สอนดำริห์’ กับการสื่อสารการตลาดแบบสุดขั้ว ระหว่างโลกแห่งธุรกิจและงานภาคสังคม

  • Post author:
  • Post category:INTERVIEW

ในขณะที่โลกกำลังดำเนินไปด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสะสมทุน คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันแบบขายแรงงานแลกเงิน มีนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ส่วนแรงงานก็ขายแรงและความสามารถของตัวเองในอัตราค่าจ้างคงที่ โดยมีมูลค่าส่วนเกินหรือกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุด ในโลกคู่ขนานก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่มาพร้อมกับความตั้งใจ ความกล้า และแรงบันดาลใจ กับปลายทางคือการคลี่คลายปัญหาในสังคมเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่แข็งแกร่งให้แก่คน ชุมชน สังคม และประเทศอยู่ด้วยเช่นกัน วันนี้ เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ หรือ พี่ไอ๋ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าในบริษัทเอเจนซี่ชั้นนำของไทย สู่บทบาทของผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถึงความต่างแบบสุดขั้วระหว่างโลกแห่งธุรกิจและงานภาคสังคม เบื้องหลังแคมเปญการรณรงค์และโฆษณาเนื้อหากระชับ ได้ใจความ และสะกิดใจต่อมการรับรู้ได้แบบโดนใจว่ามีที่มาอย่างไร ตลอดจนหน้าที่ของการสื่อสารต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกวันนี้ Q: ก่อนหน้าที่จะมาทำงานด้านสังคมใน สสส. พี่ไอ๋เรียนและทำอะไรมาก่อน?…

Continue Reading‘สุพัฒนุช สอนดำริห์’ กับการสื่อสารการตลาดแบบสุดขั้ว ระหว่างโลกแห่งธุรกิจและงานภาคสังคม