‘Portal’ โปรเจ็กต์จอกลมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโลกกลมๆ และคนแปลกหน้าให้ได้รู้จักทักทายกัน

บริเวณหน้าสถานีรถไฟของเมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย (Vilnius, Lithuania) และบนลานสาธารณะกลางเมืองลับบลิน ในโปแลนด์ (Lublin, Poland) สองเมืองในสองประเทศที่ตั้งอยู่ห่างกัน 376 ไมล์ ต่างมีวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เหมือนกัน และชาวเมืองจากทั้งสองฝั่งก็ต่างเดินเข้าไปยืนดูด้วยความสนใจ วัตถุที่ว่านี้มีชื่อว่า Portal ประกอบไปด้วยจอภาพทรงกลมขนาดใหญ่และกล้องวิดีโอด้านหน้า คล้ายๆ กับที่อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละ โดย Portal ที่ลิทัวเนียจะฉายภาพให้คนที่นั่นเห็นความเป็นไปในเมืองลับบลิน โปแลนด์ ส่วนจอที่โปแลนด์ก็จะมีภาพของชาวเมืองวิลนีอุส ในลิทัวเนีย พร้อมสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ แบบ real time…

Continue Reading‘Portal’ โปรเจ็กต์จอกลมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโลกกลมๆ และคนแปลกหน้าให้ได้รู้จักทักทายกัน

‘ยศพล บุญสม’ ภูมิสถาปนิกนักคิดพัฒนาเมืองด้วยการลงมือทำร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด 17 ข้อ หนึ่งในนั้นว่าด้วยเรื่องการสร้างเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นที่ว่าครอบคลุมไปในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของพลเมือง ไปจนถึงการวางแผนบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในประเด็นหลัง นอกเหนือไปจากนโยบายการพัฒนาเมืองที่ออกโดยภาครัฐแล้ว สาขาอาชีพต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ขาย ชาวนา ช่างฝีมือ นักธุรกิจ วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก หรือนักวางผังเมือง…

Continue Reading‘ยศพล บุญสม’ ภูมิสถาปนิกนักคิดพัฒนาเมืองด้วยการลงมือทำร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

อลิสา นภาทิวาอำนวย กับแพลตฟอร์ม Socialgiver ที่ชวนคนทำดีด้วย “การให้” อย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ถ้าจะเล่าแบบย่อๆ ถึง Socialgiver ที่นี่คือแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและคนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีอย่างยั่งยืนผ่านการซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคสังคม โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความตื่นตัวต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำดีแบบใหม่ที่ง่ายขึ้นและสนุกขึ้น ขณะที่เราเองก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้เหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิม ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแห่งนี้อย่าง อลิสา นภาทิวาอำนวย ไม่เพียงแต่จะทำให้เรารู้ถึงที่มาที่ไปของการสร้างนิเวศแห่ง 'การให้' ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร การทำงานภาคสังคมที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง หรือการที่ภาคธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญแค่กำไรในเชิงตัวเลข แต่คือการคืนกำไรสู่สังคมด้วยนั้นดีอย่างไร รวมทั้งสิ่งที่เธอและทีมงานได้จากการทำงานตรงนี้เท่านั้น แต่ทุกๆ คำพูด และพลังงานดีๆ ที่ส่งผ่านการบอกเล่าของเธอยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่มีต่อคน ต่อสังคม ต่อโลก ตลอดจนความมุ่งมั่นและตั้งใจที่มากเหลือเกิน จนทำให้เราเองก็รู้สึกมีหวังกับการอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวใบนี้ว่ามันจะดีขึ้นได้ก็เพราะพวกเรานี่แหละที่จะช่วยกันและกัน ก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศแห่งการให้ “ถ้าย้อนกลับไปว่า Socialgiver มีจุดเริ่มต้นอย่างไร…

Continue Readingอลิสา นภาทิวาอำนวย กับแพลตฟอร์ม Socialgiver ที่ชวนคนทำดีด้วย “การให้” อย่างโปร่งใสและยั่งยืน

Studio Dialogue กับการเป็น Content Provider ที่สร้างประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า

หากพูดถึงนักพัฒนาเนื้อหา หรือ content provider ในบ้านเรา ชื่อแรกๆ ที่นึกถึงคงต้องมี Studio Dialogue อยู่ในลิสต์นั้นด้วย แป้ง-ณัฐจรัส เองมหัสสกุล และ แม็ก-กริชเทพ ศรศิลป์ สองผู้ก่อตั้งสตูดิโอแห่งนี้ถนัดในเรื่องการจัดการเนื้อหาและออกแบบกราฟิกหลากรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ แคมเปญ ไปจนถึงงานนิทรรศการ สิ่งหนึ่งที่เราชอบในงานของ Dialogue คือกระบวนการทำงานที่มีดีเอ็นเอของคนในสายนิตยสารอยู่ในนั้น งานของพวกเขาไม่เคยฉาบฉวย แต่ลงลึกแทบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งขยายสิ่งที่ได้มาผ่านสื่อกลางรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างก็เห็นจะเป็นการใช้ทักษะของงานออกแบบกราฟิกเข้าไปผสมผสานในตัวเนื้อหาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเพื่อส่งเสริมให้แต่ละโครงการที่สร้างสรรค์มีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานในสายพาณิชย์…

Continue ReadingStudio Dialogue กับการเป็น Content Provider ที่สร้างประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า