Creative Citizen

BuzziJungle พื้นที่สร้างสรรค์สร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการปีน นั่ง นอน พูดคุยในหลากอิริยาบท

การแก้ปัญหาพื้นที่การประชุมแบบเดิมๆ กำลังถูกท้าทายและสะท้อนออกมาเป็นอีกวิธีการแก้ไขเชิงทดลอง โดยนักออกแบบชาวเบลเยียม Jonas Van Put กับงาน BuzziJungle ที่หวังสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองให้ดีขึ้น BuzziJungle คือโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้รองรับการปฏิสัมพันธ์ที่คล้ายกับป่าขนาดย่อม มันคือการเปรียบเทียบกับ BuzziJungle เข้ากับป่าของการพบปะสังสรรค์ในโครงสีเหลืองแทนกิ่งก้านต้นไม้ พื้นที่ทุกส่วนคือการออกแบบที่รองรับกิจกรรมหลากหลาย ผู้เข้าใช้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันด้วยการป่ายปีน นั่ง นอน พูดคุยกันในหลากอิริยาบถ การแก้ปัญหานี้สามารถช่วยจัดการพื้นที่จำกัดแบบในเมืองได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งของพื้นที่ต่าง ๆ โครงที่ออกแบบดูคล้ายว่าเป็นกิ่งก้านต้นไม้ป่ามาจากระยะของสัดส่วนมนุษย์ ทำให้สามารถใช้งานสะดวกทั้งนอน นั่ง ทุกกิจกรรมถูกรองรับบนแผ่นเหล็กเคลือบแลกเกอร์ มันถูกออกแบบให้รองรับพื้นที่มากสุดในขนาดกว้าง 3.23 ยาว 5.63 สูง…

Continue Reading

Bostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี

พื้นที่สาธารณะเป็นลมหายใจสำคัญของคนเมือง เมืองที่มีพื้นที่สาธารณะน้อยคือเมืองที่ใส่ใจกับความเป็นคนน้อย ถ้าการออกแบบเมืองขาดความเข้าใจคนทำให้เมืองไม่น่าอยู่ หากเมืองที่มีจุดบกพร่องเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฟื้นฟู มันสามารถเข้าไปแก้ไขถึงพื้นที่ขนาดใหญ่จนมาถึงส่วนย่อยอย่าง ทางเดิน ม้านั่ง สะพาน สะพานในเมืองทำหน้าที่เชื่อม 2 พื้นที่เข้าหากัน ช่วยให้การสัญจรสะดวกขึ้น แต่สำหรับในบางสะพานที่นครอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ได้มีการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูบริเวณอ่าวของเมืองให้เป็นสวนสาธารณะไว้สำหรับชาวเมืองได้หย่อนใจ  บางส่วนของสวนถูกคั่นด้วยทางน้ำขนาดเล็ก สถาปนิกจาก Architects Studio Evren Başbuğ  จึงออกแบบสะพาน Bostanli Bridge เพื่อเชื่อมพื้นที่ริมน้ำทั้ง 2 ด้านเข้าหากัน แต่การเชื่อมด้วยสะพานนี้เพิ่มกิจกรรมที่มากกว่าการเดินข้ามไปมาด้วยการมองพื้นที่มีศักยภาพของทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ สถาปนิกเลือกเติมกิจกรรมนอกจากการสัญจรเข้าไปให้สะพานถูกแทรกด้วยส่วนนั่งเล่นเป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์สตรีตและภูมิสถาปัตยกรรม…

Continue Reading

‘ลานกีฬาพัฒน์ 2’ จากพื้นที่รกร้างสู่พื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชน

พื้นที่รกร้างในบ้านเราที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ก่อเกิดซอกมุมอับให้กับเมืองในหลายจุด กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมขาดการพัฒนา มีหลายโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่น (more…)

Continue Reading
Close Menu