BASE Office ตึกเก่าเล่าใหม่ในโตเกียวอายุเกือบ 60 ปีกับการใช้พื้นที่ร่วมกันของ 2 สำนักงาน

อีกวิธีในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนคือการเลือกปรับปรุงอาคารเก่าให้มีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการใส่กิจกรรมใหม่ให้สัมพันธ์กับบริบทปัจจุบัน มันสามารถลดการใช้อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ช่วยชะลอให้เราทำลายโลกใบนี้น้อยลงด้วยกระบวนการ reuse โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น การพัฒนาด้วยการสร้างตึกมากมายจากยุคที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในยุค 1960-1980 ทำให้การสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก การทำความเข้าใจเรื่องปรับปรุงอาคารเก่า หรือ renovation จึงเป็นแนวทางที่ควรเลือกไว้พิจารณา ในละแวกอาซากุสะบาชิ ย่านไทโตะ กรุงโตเกียว เป็นย่านที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของการทำเครื่องหนังและวัสดุตกแต่ง แต่ในปัจจุบันได้เปลียนแปลงการใช้ที่ดินไปแล้ว จึงมีตึกที่ต้องเปลี่ยนการใช้งาน เช่นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1964 หลังนี้ ซึ่งกำลังจะถูกเปลี่ยนจากสำนักงานเก่าเป็นสำนักงานสถาปนิก 2 แห่ง จุดเริ่มต้นคือการสร้างโปรแกรมให้เป็นการแชร์กันของ 2 สำนักงาน…

Continue ReadingBASE Office ตึกเก่าเล่าใหม่ในโตเกียวอายุเกือบ 60 ปีกับการใช้พื้นที่ร่วมกันของ 2 สำนักงาน

KAIT Plaza อาคารเอนกประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่นที่เน้นการใช้เวลาในอาคารมากกว่าการใช้พื้นที่

มหาวิทยาลัยคือพื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์ หลายที่ได้บ่มเพาะคนให้เป็นนักคิด นักสร้าง คนสำคัญของโลก แม้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะถูกท้าทายจากยุคสมัยถึงความจำเป็นต่อการเรียนในระบบมากขึ้นเรื่อยๆ แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้ท้าทายตัวเองถึงการปรับตัวครั้งสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในบทบาทของสถาปัตยกรรมการศึกษาเองก็ล้วนต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยเช่นกัน ไม่สามารถเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป Kanagawa Institute of Technology หรือ KAIT สถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในญี่ปุ่นที่เมืองคะนะงะวะ ได้เกิดไอเดียที่จะสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันได้ใช้ทำกิจกรรม รวมทั้งเฉลิมฉลองในวาระที่ครบรอบ 50 ปีในปี 2013 แต่หลังจากเปิดโอกาสให้สถาปนิกผู้ที่กำลังมีชื่อเสียงอย่าง จุนยะ อิชิงะมิ แห่ง JUNYA ISHIGAMI + ASSOCIATES ได้ออกแบบอาคารเวิร์คชอปไปก่อนหน้านี้…

Continue ReadingKAIT Plaza อาคารเอนกประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่นที่เน้นการใช้เวลาในอาคารมากกว่าการใช้พื้นที่

BuzziJungle พื้นที่สร้างสรรค์สร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการปีน นั่ง นอน พูดคุยในหลากอิริยาบท

การแก้ปัญหาพื้นที่การประชุมแบบเดิมๆ กำลังถูกท้าทายและสะท้อนออกมาเป็นอีกวิธีการแก้ไขเชิงทดลอง โดยนักออกแบบชาวเบลเยียม Jonas Van Put กับงาน BuzziJungle ที่หวังสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองให้ดีขึ้น BuzziJungle คือโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้รองรับการปฏิสัมพันธ์ที่คล้ายกับป่าขนาดย่อม มันคือการเปรียบเทียบกับ BuzziJungle เข้ากับป่าของการพบปะสังสรรค์ในโครงสีเหลืองแทนกิ่งก้านต้นไม้ พื้นที่ทุกส่วนคือการออกแบบที่รองรับกิจกรรมหลากหลาย ผู้เข้าใช้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันด้วยการป่ายปีน นั่ง นอน พูดคุยกันในหลากอิริยาบถ การแก้ปัญหานี้สามารถช่วยจัดการพื้นที่จำกัดแบบในเมืองได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งของพื้นที่ต่าง ๆ โครงที่ออกแบบดูคล้ายว่าเป็นกิ่งก้านต้นไม้ป่ามาจากระยะของสัดส่วนมนุษย์ ทำให้สามารถใช้งานสะดวกทั้งนอน นั่ง ทุกกิจกรรมถูกรองรับบนแผ่นเหล็กเคลือบแลกเกอร์ มันถูกออกแบบให้รองรับพื้นที่มากสุดในขนาดกว้าง 3.23 ยาว 5.63 สูง…

Continue ReadingBuzziJungle พื้นที่สร้างสรรค์สร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการปีน นั่ง นอน พูดคุยในหลากอิริยาบท

Bostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี

พื้นที่สาธารณะเป็นลมหายใจสำคัญของคนเมือง เมืองที่มีพื้นที่สาธารณะน้อยคือเมืองที่ใส่ใจกับความเป็นคนน้อย ถ้าการออกแบบเมืองขาดความเข้าใจคนทำให้เมืองไม่น่าอยู่ หากเมืองที่มีจุดบกพร่องเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฟื้นฟู มันสามารถเข้าไปแก้ไขถึงพื้นที่ขนาดใหญ่จนมาถึงส่วนย่อยอย่าง ทางเดิน ม้านั่ง สะพาน สะพานในเมืองทำหน้าที่เชื่อม 2 พื้นที่เข้าหากัน ช่วยให้การสัญจรสะดวกขึ้น แต่สำหรับในบางสะพานที่นครอิซเมียร์ ประเทศตุรกี ได้มีการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูบริเวณอ่าวของเมืองให้เป็นสวนสาธารณะไว้สำหรับชาวเมืองได้หย่อนใจ  บางส่วนของสวนถูกคั่นด้วยทางน้ำขนาดเล็ก สถาปนิกจาก Architects Studio Evren Başbuğ  จึงออกแบบสะพาน Bostanli Bridge เพื่อเชื่อมพื้นที่ริมน้ำทั้ง 2 ด้านเข้าหากัน แต่การเชื่อมด้วยสะพานนี้เพิ่มกิจกรรมที่มากกว่าการเดินข้ามไปมาด้วยการมองพื้นที่มีศักยภาพของทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ สถาปนิกเลือกเติมกิจกรรมนอกจากการสัญจรเข้าไปให้สะพานถูกแทรกด้วยส่วนนั่งเล่นเป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์สตรีตและภูมิสถาปัตยกรรม…

Continue ReadingBostanli Bridge: สะพานเชื่อมเมืองสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มลมหายใจให้ในตุรกี

‘ลานกีฬาพัฒน์ 2’ จากพื้นที่รกร้างสู่พื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชน

พื้นที่รกร้างในบ้านเราที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ก่อเกิดซอกมุมอับให้กับเมืองในหลายจุด กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมขาดการพัฒนา มีหลายโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่น (more…)

Continue Reading‘ลานกีฬาพัฒน์ 2’ จากพื้นที่รกร้างสู่พื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชน