The Coffee Journey: การเดินทางตามหาคุณค่าของเงินค่ากาแฟที่จ่ายไป

ขณะที่กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มสามัญประจำวันของใครหลายคน บางคนอาจพอใจที่จะจ่ายค่ากาแฟหลักสิบจนถึงหลักร้อย แต่รู้หรือไม่ว่าค่ากาแฟหนึ่งแก้วที่เราจ่ายจะถูกแบ่งไปให้ใครบ้าง ในอุตสาหกรรมกาแฟมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน หากมองย้อนจากกาแฟหนึ่งแก้วที่เราได้รับจากมือบาริสต้า ราคาของกาแฟหนึ่งแก้วจะต้องผ่านมือเจ้าของร้านกาแฟ คนคั่วเมล็ดกาแฟ นายหน้ารับซื้อเมล็ดกาแฟ คนสีกาแฟ (กะเทาะเปลือกและเนื้อออกจนเหลือแต่เมล็ด) จนไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในที่สุด กว่าค่ากาแฟแก้วนั้นจะถึงมือเกษตรกรก็จะเหลือเป็นเงินไม่มาก ในขณะที่เกษตรกรต้องใช้เวลาดูแลและรอคอยถึง 1 ปี กว่าต้นกาแฟจะออกผลและสร้างรายได้ในแต่ละรอบ ซึ่งส่วนใหญ่มักถูกนายหน้าผู้รับซื้อกาแฟกดราคา ร้านกาแฟ อาข่าอ่ามา ที่เชียงใหม่ จัดกิจกรรม The Coffee Journey ขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟได้ไปสัมผัสจุดเริ่มต้นถึงพื้นที่ปลูก ผู้ร่วมเดินทางจะใช้เวลา 3 วัน 2…

Continue ReadingThe Coffee Journey: การเดินทางตามหาคุณค่าของเงินค่ากาแฟที่จ่ายไป