Creative Citizen

‘ThreadForward’ เนรมิตผ้าปูเตียงเก่าของโรงแรมให้เป็นชุดนอนเด็กสุดน่ารัก

เดี๋ยวนี้หลายโรงแรมทั้งในและต่างประเทศต่างก็พากันตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะเห็นได้จากเวลาที่เราเข้าพักในโรงแรม ในห้องพักจะมีป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวน้อยลงด้วยการแขวนผ้าเช็ดตัวไว้ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ หรือสามารถแจ้งความประสงค์ถ้าไม่ต้องการให้เปลี่ยนผ้าปูเตียงเพื่อช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน แรงงาน และสารเคมีในกระบวนการซักผ้า แต่สำหรับโรงแรม Westin ในเครือ Starwood นอกเหนือไปจากมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้ว ยังได้รังสรรค์โปรเจ็กต์ที่ช่วยเหลือทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า 'ThreadForward' ซึ่งเป็นการนำผ้าปูเตียงของโรงแรมที่ไม่ใช้แล้วมาเปลี่ยนรูปให้เป็นชุดนอนสำหรับเด็ก โดยหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับของเด็กผู้ยากไร้ทั่วโลก เนื่องจากพบว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการนอนไม่หลับและพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในอนาคต และจากที่ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญพบว่า.. ชุดนอนที่สะอาดและใหม่นี่แหละคือหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้พวกเขาหลับสบายขึ้นได้ ซึ่งโปรเจ็กต์นี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กร NGO, Clean the World และบริษัท Divergent Energy ในกระบวนการแปรรูปผ้า เริ่มด้วยการนำผ้าปูเตียงไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ นำมาฉีกให้ขาดเป็นชิ้นผ้าเล็กๆ จากนั้นนำไปเข้าเครื่องแล้วเปลี่ยนให้เป็นเส้นด้าย แล้วจึงนำมาทอเป็นผ้าเพื่อเย็บเป็นชุดนอนสำหรับเด็ก โดยชุดนอนทั้งหมดที่ผลิตได้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหานอนไม่หลับโดยได้รับความช่วยเหลือจาก…

Continue Reading
Close Menu