Creative Citizen

Interlace: textile research งานศิลปะแสดงภาพรวมธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นในสังคมบริโภค

ธุรกิจแฟชั่น, เสื้อผ้า และสิ่งทอเป็นวงการหนึ่งที่ส่งแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสังคมบริโภคที่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด พร้อมกับสร้างภาพการโฆษณาเพื่อดึงดูดการจับจ่ายของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็เป็นสิ่งผลิตซ้ำและเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน เรื่องนี้อาจมีคนรู้มาบ้างแล้วและบางคนไม่เคยนึกถึง ซึ่งเราเคยนำเสนอบทความเกี่ยวกับความสูญเสียของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากวงจรธุรกิจแฟชั่นมาแล้วใน Clothing the Loop: คิดก่อนช้อป อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าสร้างมลพิษมหาศาล ผลงานชิ้นนี้ก็มาตอกย้ำในความคิดเดียวกันในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย Hella Jongerius ศิลปิน นักออกแบบชาวดัตช์ ผู้สนใจเรื่องสีสัน, พื้นผิว, วัสดุ และใยผ้า Interlace: textile research คือชื่อผลงานแสดงนิทรรศการของศิลปิน Hella Jongerius จัดแสดงตั้งแต่วันที่…

Continue Reading

‘จารุพัชร อาชวะสมิต’ กับแบรนด์ Ausara Surface ผ้าทอแนวตั้งจากวัสดุทางเลือก

เรื่องราวการเดินทางของชีวิตนักออกแบบผ้าทออย่าง จารุพัชร อาชวะสมิต หรืออาจารย์ปุ๊ก นั้นเต็มไปด้วยขุมพลังของความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในทุกบทบาทของเธอ จากนักศึกษาที่สนใจเรื่องผ้าทอ สู่บทบาทการเป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดจนการเป็นนักออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอให้แก่องค์กรต่างๆ นอกเหนือจากการอัพเดทเรื่องราวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังลวดลายผ้าที่สวยงามภายใต้แบรนด์ Ausara Surface ที่เธอและ โชษณ ธาตวากร ทดลองหาความเป็นไปได้กับวัสดุชนิดใหม่ผ่านงานผ้าทอแนวตั้งแล้ว อาจารย์ปุ๊กยังเล่าให้เราฟังถึงการทำงานร่วมกับองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ในการนำความรู้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งเธอทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังใจเพื่อถักทอให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยหัวใจ ความรัก และความสุข Ausara Surface แบรนด์ผ้าทอแนวตั้ง (Vertical Textile) ถักทอความงามจากวัสดุทางเลือก…

Continue Reading
Close Menu