Creative Citizen

โปสเตอร์พิฆาตยุงลาย ย่อยสลายไปกับสายฝน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุง

ประเทศบราซิลเป็นอีกประเทศที่ยุ่งกับปัญหาเรื่องยุงมาโดยตลอด ในแต่ละปีมีชาวบราซิลเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะไม่น้อย รัฐบาลต้องประกาศเตือนการระบาดของโรคเป็นระยะๆ  ทั้งนี้เพราะบราซิลเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตลอดเวลา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสื่อมโทรม หรือห่างไกลความเจริญ ถนนเป็นหลุ่มบ่อน้ำขังเจิ่งนอง เป็นแหล่งผลิตลูกน้ำยุงลายอย่างดี Habitat For Humanity องค์กรไม่แสวงผลกำไร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ร่วมกับเอเยนซี่ Havas Worldwide  ผลิตโปสเตอร์รณรงค์กำจัดยุงแบบใหม่ 'The Dissolving Poster' ที่สามารถละลายไปกับสายฝน กลายเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงได้ วิธีการคือ โปสเตอร์เหล่านี้ทำจากกระดาษที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า ความเท่ของโปสเตอร์ชุดนี้คือบรรดาอาร์ตติสอาสาสมัครช่วยกันสร้างภาพประกอบเท่ๆ ให้ โดยภาพกราฟิกบนโปสเตอร์จะถูกพิมพ์หรือพ่นด้วยสีที่ผสม BTI Larvicide …

Continue Reading
Close Menu