The Immunity Charm สร้อยลูกปัดหลากสีบอกประวัติการฉีดวัคซีน ช่วยเด็กรอดชีวิตจากโรคร้าย

เด็กวัยขวบปีแรกที่มีอัตราเสี่ยงสูงในการต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย เด็กจึงควรได้รับวัคซีนจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค หน้าที่ของพ่อแม่คือการพาเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบตามระยะ และจดบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของลูกด้วย อัฟกานิสถาน ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการตายของทารกแรกเกิด – 5ขวบ สูงจนเข้าขั้นวิกฤต เพราะประชาชนชาวอัฟกานิสถานร้อยละ 80 ยังคงอาศัยในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ พ่อมแม่ขาดความรู้ในการให้ลูกรับการฉีดวัคซีน ไม่ค่อยนำเด็กมารับวัคซีนตามระยะที่เด็กควรได้ McCann เอเยนซี่โฆษณาระดับโลกที่มีฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยเฉพาะ มองเห็นโอกาสที่แก้ไขปัญหานี้ได้ พวกเขาเห็นว่า เด็กทารกชาวอัฟกานิสถานส่วนมากมักใส่สร้อยข้อมือทำจากลูกปัด เพราะพ่อแม่มีความเชื่อว่า สร้อยข้อมือนี้จะช่วยป้องกันเด็กจากภูติผีปีศาจและโรคร้ายได้ ดังนั้น หากนำสิ่งที่ผู้คนมีความเชื่ออยู่แล้วรวมเข้ากับคุณค่า (วัคซีน ) น่าจะทำให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น  The Immunity Charm จึงเกิดขึ้น…

Continue ReadingThe Immunity Charm สร้อยลูกปัดหลากสีบอกประวัติการฉีดวัคซีน ช่วยเด็กรอดชีวิตจากโรคร้าย