Alma ของเล่นไร้กฎเกณฑ์ให้เด็กๆ กำหนดวิธีเล่นเองได้เรียนรู้อารมณ์ของตัวเองในแต่ละช่วงวัย

  • Post author:
  • Post category:DESIGN
  • Post comments:0 Comments

'การเล่น' นอกจากจะมีผลโดยตรงต่อระดับพัฒนาการและความสามารถของเด็กๆ แล้ว กิจกรรมที่ว่ายังทำให้พวกเขามีโอกาสได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความไม่สบายใจ ความสับสน ความขัดแย้ง ความพอใจ แล้วการเล่นนี่แหละก็เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่ช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจตัวเอง รวมทั้งความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อโลกรอบตัว ผลงานของนักออกแบบชาวอิสราเอลอย่าง Yaara Nusboim เอง ก็มี ‘การเล่น’ เป็นจุดตั้งต้น โดย ‘Alma’ เกิดขึ้นหลังจากที่ Yaara เข้าไปทำงานร่วมกับเด็กๆ ที่มีความเสี่ยงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง ในแต่ละวันเธอเห็นภาพของนักเรียนที่ล้วนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึกขาดความรัก ผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาทางกายภาพด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เธอต้องการใช้ทักษะด้านออกแบบที่มีทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเหล่านั้น…

Continue ReadingAlma ของเล่นไร้กฎเกณฑ์ให้เด็กๆ กำหนดวิธีเล่นเองได้เรียนรู้อารมณ์ของตัวเองในแต่ละช่วงวัย