Creative Citizen

ผลกระทบจากบุหรี่แบบเห็นภาพแจ่มชัด ทะลุตับไต เข้าใจง่าย ฉบับการ์ตูน

สังคมรับรู้เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่มามาก แต่ก็ยังคงมีผู้นิยมการสูบอยู่จำนวนไม่น้อย บุหรี่ยังคงเป็นตัวการสำคัญแห่งปัญหาด้านสาธารณะสุขของโลก ทั้งที่มีสื่อหลายประเภทบอกเล่าถึงโทษและโรคภัยนานาที่จะตามมา ทั้งภาพชวนสยองและคำเตือนที่แปะอยู่ข้างซอง เป็นไปได้หรือเปล่าที่ผู้คนรู้สึกไม่อยากมองภาพเหล่านั้น และรู้สึกว่าการเลิกเป็นเรื่องยากเกินที่จะทำ หรือบางทีคงเป็นเพราะ ไม่เห็นผลดีที่จะเกิดกับตัวเองเมื่อเลิกบุหรี่ได้ คงเป็นไปได้อีกหลายสาเหตุ ทางที่ดีก็คือ ทำสื่อชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนผู้สูบบุหรี่ให้เข้าใจถึงสถานการณ์และสิ่งจะเกิดกับตัวเองให้มากขึ้น และงานแอนิเมชั่นของ Ted-Ed ชิ้นนี้ก็คงจะคิดแบบนั้น TED-Ed นำเสนอเรื่องเล่าถึงการเดินทางของควันบุหรี่เมื่อเข้าสู่ร่างกายอย่างเข้าใจง่าย โดยสร้างตัวละครเป็นผู้สูบบุหรี่ที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพ และค่อยๆ รับผลกระทบจากการสูบ จนกระทั่งเห็นว่ามีสารประกอบที่เป็นอันตรายมากมายกำลังทำร้ายอวัยวะต่างๆ ภายใน และนั่นเป็นจุดที่จะทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เพียงเท่านั้น หนังยังช่วยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ และการฟื้นฟูของสภาพร่างกายหลังจากเลิกสูบ ด้วยเทคนิคของแอนิเมชั่น ความยาว 5…

Continue Reading
Close Menu