Creative Citizen

Tree of Ténéré : ต้นไม้โดดเดี่ยวที่สุดในโลก

กาลครั้งหนึ่งเมื่อ 50 ปี มาแล้ว ทางใต้ทะเลทรายซาฮาราอันกว้างใหญ่ ที่เรียกว่า Ténéré ยังมีต้นไม้ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านงอกเงยแผ่กิ่งก้านไม่กลัวความแห้งแล้ง ยืนหยัดแสดงพลังแห่งชีวิตท่ามกลางอากาศร้อนระอุ จนได้รับการขนานนามว่า 'ต้นไม่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก' และในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิต ความทรหดอดทนที่จะทนสู้กับสภาพแวดล้อมอย่างกล้าหาญ แต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าต้นไม้นี้ถูกทำลายไปด้วยฝีมือมนุษย์ บ้างว่ามาจากพวกเมาแล้วขับ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญของต้นไม้ต้นนี้ งานแสดงประติมากรรมแสง Tree of Ténéré ชิ้นนี้จึงถูกจัดแสดงขึ้น Studio Drift ได้ออกแบบต้นไม้ที่ประกอบด้วยหลอดไฟ LED ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของแสงโต้ตอบกับผู้ชม ราวกับมีชีวิต ต้นไม้ที่แทนค่าความรู้สึกรักและการมีอยู่ของชีวิต แม้ต้นจริงจะตายไปนานแล้วแต่ปรากฏการณ์ของเขาไม่ตายตามไปด้วยยังคงทำให้เราสำนึกถึงความงดงามของชีวิตสีเขียวนั้นได้ งานนี้มีศิลปินหลายคนร่วมออกแบบสร้างสรรค์…

Continue Reading
Close Menu