Climate Crisis Font แบบอักษรสุดเท่จากหนังสือพิมพ์ฟินแลนด์ให้โหลดใช้ฟรีเพื่อพูดเรื่องโลกร้อน

ความพิเศษของ Climate Crisis Font คือการเป็นแบบตัวอักษร (typeface) ที่แต่ละตัวอักษรมีความแตกต่างกันทั้งหมด 8 แบบ ไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวอักษรเวอร์ชันปี 1979, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 และ 2050 โดยแบบตัวอักษรแต่ละเวอร์ชันเป็นตัวแทนของทะเลน้ำแข็งอาร์กติกในปีนั้นๆ อย่างแบบตัวอักษรเวอร์ชันปี 1979 จะเป็นตัวอักษรหนาหนักและมีมุมแหลมคมชัดเจนแบบเดียวกับแท่งน้ำแข็ง แต่แล้วพอก้าวเข้าสู่ทศวรรษต่อๆ มา ตัวอักษรจะค่อยๆ บางและจางลง จนแทบอ่านไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร เหมือนกับน้ำแข็งที่มีขนาดลดลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งคาดการณ์กันว่าภายในปี…

Continue ReadingClimate Crisis Font แบบอักษรสุดเท่จากหนังสือพิมพ์ฟินแลนด์ให้โหลดใช้ฟรีเพื่อพูดเรื่องโลกร้อน