Creative Citizen

โปรเจ็กต์ Titanes ศิลปินสร้างศิลปะร่วมกับผู้พิการ เสริมความเข้าใจและเท่าเทียมในสังคม

กลายเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกจริงๆ สำหรับสตรีตอาร์ตแบบ mural painting ที่เป็นจิตรกรรมลวดลายสีสันสดใสอยู่ตามอาคารบ้านเรือนหรือกำแพงขนาดใหญ่ Titanes เป็นอีกโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ mural painting แต่ที่แตกต่างจากโปรเจ็กต์อื่นๆ ได้อย่างน่าสนใจก็คือ นี่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสตรีตอาร์ตติสต์และผู้พิการ Titanes เกิดขึ้นจากการความร่วมมือระหว่าง Ink and Movement (iam) โครงการศิลปะที่ทำหน้าที่ผลักดันให้ศิลปะเดินทางไปสู่สายตาของสาธารณชนมายาวนานมากกว่า 10 ปี และ Laborvalía องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ โดยจุดประสงค์ของพวกเขาคือ ใช้ศิลปะเผยแพร่ความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการในสังคม เพื่อให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับทั้งในการทำงานสร้างอาชีพและอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม โดยนอกจากความตระหนักรู้ดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะบนกำแพงขนาดใหญ่แล้ว งานนี้ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ…

Continue Reading
Close Menu