Creative Citizen

WASTED! The Story of Food Waste: ขยะอาหาร – สารคดีนี้มีคำถามถึงเราทุกคน

การสูญเสียของอาหาร หรือ 'ขยะอาหาร' นี้เป็นวิกฤตปัญหาที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ ในทุกปีกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของคนเรานั้นต้องใช้น้ำ 80 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ 40 เปอร์เซ็นต์ของโลก แล้วเหมือนเรื่องตลกที่ผลผลิตทั้งหมดกลายเป็นขยะอาหารมากมายถึง 1.3 พันล้านตันต่อปี ไม่เพียงเท่านั้น ประชากรผู้อดอยากทั่วโลกมากมายเป็นหลายสิบล้านคนที่ไม่อาจเข้าถึงกลไกของระบบบริโภคนี้ได้ และขยะเหล่านี้ยังทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีก ที่โลกเป็นเช่นนี้คงต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้อง บางสิ่งในกระบวนความคิดที่บกพร่อง หนังเรื่องนี้กำลังชวนเราขบคิดร่วมหาทางออกกัน ‘WASTED! The Story of Food Waste’ หนังสารคดีเกี่ยวกับ 'ขยะอาหาร' ส่งสารถึงกระบวนการจัดการในระบบบริโภคของสังคมโลกออกมาอย่างน่าสนใจและครบวงจร เป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะบริโภคโดยไม่ต้องสูญเสีย หรือมีขยะอาหารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้…

Continue Reading

WASTED โปรเจ็กต์ส่งเสริมการแยกขยะในชุมชน เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ง่ายๆ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการจัดการขยะถือเป็นหนึ่งในปัญหาระดับโลกที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะปริมาณขยะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราการจัดการขยะที่ถูกต้องและกระบวนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ กลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งถ้ามองกันจริงๆ ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก ก็พวกเรานี่แหละ ง่ายๆ ก็ลองไปดูในถังขยะที่บ้านซิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง รับรองว่าหลายสิ่งอันไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติก อาหาร ทิชชู และอื่นๆ นั้นอยู่รวมกันหมดในถังเดียว ไม่มีการแยกประเภทของขยะแต่อย่างใด!! การที่ไม่มีการแยกขยะนี้เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของปัญหาการจัดการขยะ แม้ว่าในบ้านเราจะมีการรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับในย่าน Amsterdam-Noord (ตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม) ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่การจัดการด้านขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นเหตุให้โปรเจ็กต์ WASTED ถือกำเนิดขึ้นโดยองค์กร CITIES Foundation ร่วมมือกับ Municipality of Amsterdam และ…

Continue Reading
Close Menu