เพราะธรรมะคือธรรมชาติ..โครงการ ‘วัดบันดาลใจ’ เปิดทางคนรุ่นใหม่ร่วมคืนจิตวิญญาณให้วัดอีกครั้ง

ในสถานการณ์ที่บทบาทของ ‘วัด’ ณ ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมาสู่การเป็นที่จอดรถสำหรับทำกิจธุระต่างๆ ในโมงยามที่พลุกพล่าน นำมาสู่การเกิดขึ้นของโครงการพลิกฟื้น ‘จิตวิญญาณวัด’ โดยกลุ่มสถาปนิกอาสากลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันในนามอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม (บนความร่วมมือกับ สสส.) จัดตั้งโครงการ ‘วัดบันดาลใจ’ ปักหมุดภารกิจที่จะทำให้วัด ต้นไม้ และที่จอดรถกลับมาหลอมรวมอยู่ด้วยกันอย่างพอดีๆ ผ่านการปรับโครงสร้างสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม ระบบการจัดการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้าพื้นที่ที่เรายังเรียกขานกันว่าวัดจะได้กลับมาเป็น ‘ที่พึ่งพิง’ ของผู้คนอีกครั้งในมิติที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ และเพื่อว่าคนไทยจะได้หันหน้าเข้าหาวัดกันมากขึ้น…เหมือนอย่างในอดีต วัด 9 แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการเป็น ‘ต้นแบบวัดบันดาลใจ’ ประกอบไปด้วย วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร…

Continue Readingเพราะธรรมะคือธรรมชาติ..โครงการ ‘วัดบันดาลใจ’ เปิดทางคนรุ่นใหม่ร่วมคืนจิตวิญญาณให้วัดอีกครั้ง