Creative Citizen

Help Us Green ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในอินเดีย สร้างงานให้ท้องถิ่น ด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ในพิธีกรรม

หนึ่งปัญหาทางมลพษที่พบในอินเดีย ประเทศที่ทั่วทุกหัวระแหงเต็มไปด้วยวัดและศาลสักการะเทพเจ้า และในแต่ละวันประชาชนชาวฮินดูจำนวนมากก็นำเอาดอกไม้เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้า ก็คือ ขยะที่เกิดจากดอกไม้จำนวนมหาศาลเหล่านั้น จากข้อมูลทางสถิติ เมื่อขยะดอกไม้เหล่านี้ไม่สามารถนำไปฝังกลบได้เพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนา แต่ต้องทิ้งลงน้ำเท่านั้น ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีขยะดอกไม้ถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำถึงวันละ 8 ล้านตัน ทำให้แม่น้ำคงคาที่เน่าเสียอยู่แล้ว ยิ่งเน่าไปกันใหญ่ และผลกระทบที่ตามมาก็คือสุขภาพของชาวอินเดียที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่กับคงคา คู่หู Ankit Agrawal และ Karen Rastogi เล็งเห็นปัญหานี้ พวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้ความเชื่อทางศาสนาของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน ในปี 2015 Agrawal และ Rastogi จึงก่อตั้งองค์กรทางสังคมในเมือง Kanpur ชื่อ…

Continue Reading

Envirobot หุ่นยนต์ปลาไหลตรวจวัดระดับและหาแหล่งมลพิษทางน้ำ

น้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิต ในอดีตเราสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้อุปโภคบริโภคได้ แต่ปัจจุบันเกิดปัญหามลพิษทางน้ำมากขึ้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจสอบก็มีหลายวิธีอยู่ แต่วิธีที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้เห็นจะเป็นการตรวจหาระดับมลพิษทางน้ำโดยใช้ 'หุ่นยนต์ปลาไหล' ตัวนี้! นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ปลาไหลที่มีชื่อว่า Envirobot ที่มีลำตัวยาว 1.5 เมตร สามารถว่ายในน้ำที่ปนเปื้อนเพื่อตรวจวัดระดับมลพิษและตรวจหาแหล่งมลพิษทางน้ำได้ทันทีซึ่งสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลากว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยทั่วไป เจ้าหุ่นยนต์ปลาไหลนี้ประกอบด้วยโมดูลหลายโมดูลต่อกัน ภายในโมดูลแต่ละโมดูลจะมีมอเตอร์ขนาดเล็กที่ช่วยให้มันว่ายน้ำคดเคี้ยวไปมาได้เหมือนปลาไหลและมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาฝังอยู่ โดยสามารถวัดค่าในตำแหน่งที่แตกต่างกันและส่งข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งบางโมดูลจะประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้า ในขณะที่โมดูลอื่นๆ จะเป็นห้องที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ทางชีววิทยาขนาดเล็กซึ่งจะบรรจุแบคทีเรียหรือสัตว์จำพวกกุ้ง ปู และปลา เซ็นเซอร์จะทำงานโดยการสังเกตการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อน้ำที่เข้ามาในห้อง ทำให้เราทราบได้ว่ามีมลพิษในน้ำหรือไม่และระดับความเป็นพิษของน้ำเป็นอย่างไร…

Continue Reading

ชวนชิมไอติมมลพิษ 100 รสจากไต้หวัน น่าอร่อย..แต่คุณจะไม่อยากกิน!

หลังจากปล่อยวิดีโอชื่อ ‘100% 純污水製冰所 หรือ Polluted Water Popsicles’ ผ่านสื่อออนไลน์ โครงการวิทยานิพนธ์ของ Hung I-chen, Guo Yi-hui และ Cheng Yu-ti นักศึกษาศิลปะจาก National Taiwan University of Arts ก็กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนกับจำนวนการเข้าชมกว่า 1,559,100 วิว (และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) จริงๆ แล้วงานนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘100% Pure…

Continue Reading
Close Menu