Creative Citizen

‘ผู้หญิง’ ประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่ทำ สิ่งที่เป็น จงเชื่อมั่นในตัวคุณเอง!

เพลงคลาสสิคเก่าแก่เพลงหนึ่งของประเทศรัสเซีย ชื่อเพลง What are girls made of? ที่เด็กผู้หญิงรัสเซียร้องกันได้ตั้งแต่เด็กๆ มีเนื้อเพลงว่า ผู้หญิงประกอบขึ้นจาก ดอกไม้  แหวน คำนินทา และแยม ... - นี่ผู้หญิงหรือขนมปัง? ไนกี้ แบรนด์กีฬาที่ไม่มีใครไม่รู้จัก คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักกีฬาผู้หญิง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการสร้างสรรค์ออกมาเฉพาะตามความจำเป็นและความต้องการของผู้หญิงมากว่า 40 ปี ซึ่งไนกี้มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้หญิงเล่นกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ สำหรับผู้หญิงให้ไปถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิม What are…

Continue Reading
Close Menu