Creative Citizen

Wooden Wave เรื่องเล่าของบ้านไม้ทำนายอนาคตโลกมนุษย์

โลกในอนาคตผู้คนจะมีวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมเช่นไร อาจเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันและอยากเห็น นี่ไม่ใช่มีเรื่องเล่าของนักแต่งนิยายแนววิทยาศาสตร์ หรือหนังไซ-ไฟที่เชิญชวนให้ผู้คนจ่ายเงิน (more…)

Continue Reading
Close Menu