Creative Citizen

Zero Waste Daniel แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้ารักษ์โลกสุดเท่กับแนวคิดขยะเหลือศูนย์

แม้ในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและยุโรปต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่มูลค่าการค้าขายสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงสูงกว่า 1,000 ล้านเหรียญ ในทางคู่ขนาน มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมแฟชั่นก็สูงอย่างน่าตกใจ เพราะแค่ในอเมริกาประเทศเดียว ขยะที่เกิดขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 70 ปอนด์ต่อประชาชนชาวอเมริกัน 1 คน ต่อปี นั่นหมายถึงจำนวนขยะที่พุ่งสูงถึง 21,000 ล้านปอนด์ต่อปีเลยทีเดียว Daniel Silverstein คือหนึ่งในแฟชั่นดีไซเนอร์ในนิวยอร์กที่เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเริ่มพัฒนางานออกแบบของเขากับ Zero Waste Daniel หรือ ZWD ขึ้นในปี 2016 โดยมีเป้าหมายหลักคือการเข้าไปจัดการกับกองขยะจากอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยหลักการของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero Waste…

Continue Reading
Close Menu