อยากปลูกผักในเมืองไม่ใช่เรื่องยาก ดูบ้านในเวียดนามหลังนี้เป็นตัวอย่าง

จากความนิยมในการปลูกผักเพื่อใช้บริโภคเองในเมือง มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ บวกกับความต้องการที่จะให้คนเมืองได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นที่มาสำคัญให้ H&P Architects บริษัทสถาปนิกสัญชาติเวียดนามออกแบบ Terraces Home หลังนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนเมืองสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง และนำธรรมชาติให้เข้ามาใกล้ชิดกับคนเมืองมากขึ้น

Terraces Home ตั้งอยู่ในจังหวัดฮาตินห์ (Ha Tinh) ซึ่งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศเวียดนาม ตัวบ้านนั้นถูกออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Agritecture’ ซึ่งหมายถึงการผสมผสาน เกษตรกรรม (Agriculture) และสถาปัตยกรรม (Architecture) เข้าไว้ด้วยกัน โดยนำเอาสองสิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนบทเวียดนาม ทั้งบ้าน (Home) และทุ่งนา หรือที่โล่ง (Terrace) มาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ที่เป็นทั้งบ้านและพื้นที่เกษตรกรรม

ตัวอาคารตั้งอยู่บนที่ดินเล็ก ที่มีตึกขนาบด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และหันหน้าเข้าสู่ถนน รูปทรงของบ้านมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ประกอบด้วย 9 ขั้น ไล่ระดับขึ้นไปจนถึงด้านบน บนขั้นบันไดเหล่านี้นอกจากจะเป็นหลังคาของบ้านแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในบ้าน ช่องว่างระหว่างขั้นของบันได ยังทำหน้าที่เป็นช่องแสง สำหรับให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้าไปภายในอาคารและอากาศธรรมชาติสามารถไหลเวียนเข้าไปภายในได้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบให้น้ำสำหรับปลูกต้นไม้ และระบบหมุนเวียนนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

  

อ้างอิง : hpaarchdailytreehugger

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles