แกนั่นแหละ! แม่ค้า-ลูกค้าปะทะกันกลางตลาดสดชวน ‘ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องปัญหาขยะพลาสติกเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นกัน แต่เพราะเมืองไทยใช้ถุงพลาสติกจนเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว โดยเฉพาะในตลาดสด  ซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 10 ปี ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยตลาดสดเทศบาลและเอกชน มีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ

ตลาดสดจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับผู้ค้าและประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรม ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’ ภายใต้โครงการ ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม’  ออกคลิปรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก แนวแรปโย่ สไตล์สนุกถูกใจคนไทย ให้ชื่อคลิปว่า ‘แกนั่นแหล่ะ’

งานนี้ได้ศิลปินแรปชื่อดังจาก Show Me The Money Thailand โดยหนุ่มแรป Damnsweet เป็นตัวแทนของ #ทีมลูกค้า สาวแรป Puplair เป็นตัวแทนของ #ทีมแม่ค้า แรปใส่กันอย่างมัน ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างลูกค้ากับแม่ค้า ลูกค้าก็อยากจะลดการรับถุงพลาสติก และอยากจะให้แม่ค้าในตลาดช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกด้วย แต่ถ้าแม่ค้าไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วจะใช้อะไร  ต่างคนต่างผลักความรับผิดชอบ ว่าแกนั่นแหละที่ต้องลดการใช้พลาสติก จนทั้งสองฝั่งได้คำตอบร่วมกันว่า ปัญหานี้ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายลูกค้าก็นำภาชนะใส่กับข้าวกับปลา ไม่ว่าจะปิ่นโต กล่องเก็บอาหาร แก้วน้ำส่วนตัว และถุงผ้า ส่วนทีมแม่ค้าก็สามารถหาวัสดุอื่นที่ทดแทนถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมก็ได้ เช่นใบตอง กระดาษ รวมถึงลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโดยไม่จำเป็นเช่น กลับมาใช้เข่งปลาทูจากไม้ไผ่แทนที่จะเป็นเข่งพลาสติก

ในคลิปให้ข้อมูลว่า โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยผลิตขยะพลาสติกคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน มากมายมหาศาล จนไม่แปลกที่องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุให้ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก และขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จัดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องสร้างกระแสความตื่นตัวในการช่วยกันลดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติก เช่น ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ตลาดสด และใช้นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนโฟมและถุงพลาสติก

ลดการใช้พลาสติก ทุกคนสามารถทำได้ ทำทันที ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าใครควรเริ่มก่อน เริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ หากหลายคนช่วยกัน ทั้งทีมลูกค้า ทีมแม่ค้า ก็จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกของประเทศไทยและของโลกได้

อ้างอิง : Posttoday, DEQP

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles