The Anti-Extinction Library ห้องสมุดรูปไข่ในนิวยอร์กช่วยเก็บและปกป้องสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกและชีวิตวิวัฒนาการคู่กันมาช้านาน ท่ามกลางความหลากหลายของชีวภาพ และกฎแห่งความอยู่รอด ดังที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เคยพูดไว้ ธรรมชาติคัดสรรค์ชีวิตที่แข็งแรงกว่าเพื่อดำรงอยู่ ส่วนที่อ่อนแอก็พ่ายแพ้ไป ในยุคปัจจุบันเมื่อประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นกลับเป็นการผลักให้ชีวิตอื่นกลายเป็นผู้แพ้มากขึ้น ทรัพยากรทั้งหลายถูกเสพทำลายไปอย่างรวดเร็ว จากระบบอุตสาหกรรมและความเจริญของสังคมมนุษย์ หลายเผ่าพันธุ์กำลังสูญพันธุ์ไป

The Anti-Extinction Library ศิลปะรูปทรงไข่ถูกจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมการต่อเรือ Brooklyn Navy Yard ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ East River ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบรุคลินในนิวยอร์ก นอกจากจะเป็นงานประติมากรรมแล้ว ก็ยังเป็นเสมือนห้องสมุดปกป้องการสูญพันธุ์ที่จัดเก็บแช่แข็งตัวอ่อนของสายพันธุ์สัตว์ซึ่งมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการคุกคามของมนุษย์ จัดเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้คนในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน TED Countdown โครงการที่สนับสนุนผลักดันแก้ปัญหาวิกฤตของสภาพภูมิกาศและสิ่งแวดล้อมโลก ถูกพัฒนาสร้างสรรค์โดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

Mitchell Joachim, Chris Woebken และ Oliver Medvedik จาก New Lab และทีมงาน Terreform ONE อธิบายว่า ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังสูญหายขั้นวิกฤติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและการสูญเสียที่อยู่อาศัย เหล่าศิลปินจึงออกแบบห้องสมุดแห่งนี้มาเพื่อการเก็บรักษายีนในอุณหภูมิที่เหมาะสม ทั้งหมดเพื่อให้รอดพ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพสูญหายไป ภายใต้รูปทรงที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของชีวิต มีห้องจัดเก็บแสดงผลงานและโครงการนี้ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนได้เสนอแนะว่าต้องการจัดเก็บสายพันธุ์ชีวิตอื่นใดที่คิดว่าจำเป็น

ศิลปะสามารถเปลี่ยนความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างสร้างสรรค์งานด้วยมุ่งหวังว่างานศิลปะไม่เป็นเพียงการนำเสนออารมณ์ แนวคิด สื่อความบันเทิง หรือจรรโลงจิตใจเท่านั้น หากแต่ยังช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริงเป็นรูปธรรม โดยจะเป็นสะพานเชื่อมความสนใจเรื่องที่อาจเคร่งเครียดให้เบาลง ดึงความร่วมมือจากชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โปรเจ็กต์จัดตั้งงานศิลปะ ห้องสมุดปกป้องการสูญพันธุ์นี้ระดมศิลปินมีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาสร้างงานเพื่อสาธารณะเพื่อปกป้องโลก ซึ่งยังได้จัดแสดงอีกสิบเมืองทั่วโลกเช่นกัน ตั้งแต่ไคโรถึงเคปทาวน์ และจากแวนคูเวอร์ถึงดัลลัส โดยหวังว่าโลกจะดีขึ้นตั้งเป้าว่าจะหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพยายามให้เหลือศูนย์ภายในปี 2030

แปลและเรียบเรียงจาก terreform.org
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก: fineacts.co/countdown

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles