โปสเตอร์พิฆาตยุงลาย ย่อยสลายไปกับสายฝน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุง

ประเทศบราซิลเป็นอีกประเทศที่ยุ่งกับปัญหาเรื่องยุงมาโดยตลอด ในแต่ละปีมีชาวบราซิลเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะไม่น้อย รัฐบาลต้องประกาศเตือนการระบาดของโรคเป็นระยะๆ  ทั้งนี้เพราะบราซิลเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตลอดเวลา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสื่อมโทรม หรือห่างไกลความเจริญ ถนนเป็นหลุ่มบ่อน้ำขังเจิ่งนอง เป็นแหล่งผลิตลูกน้ำยุงลายอย่างดี

Habitat For Humanity องค์กรไม่แสวงผลกำไร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ร่วมกับเอเยนซี่ Havas Worldwide  ผลิตโปสเตอร์รณรงค์กำจัดยุงแบบใหม่ ‘The Dissolving Poster’ ที่สามารถละลายไปกับสายฝน กลายเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงได้ วิธีการคือ โปสเตอร์เหล่านี้ทำจากกระดาษที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า ความเท่ของโปสเตอร์ชุดนี้คือบรรดาอาร์ตติสอาสาสมัครช่วยกันสร้างภาพประกอบเท่ๆ ให้ โดยภาพกราฟิกบนโปสเตอร์จะถูกพิมพ์หรือพ่นด้วยสีที่ผสม BTI Larvicide  ซึ่งเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุง เมื่อโปสเตอร์ถูกน้ำฝน โปสเตอร์จะละลายอย่างง่ายดาย ไหลลงสู่พื้นถนน ทำให้น้ำที่ถูกท่วมขังหลังจากฝนตก ไม่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้  ซึ่งสารผสม BTI Larvicide ที่ใช้นี้ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม โปสเตอร์หนึ่งแผ่นสามารถละลายอยูในน้ำปริมาณ  200 ลิตร มีฤทธิ์ในการกำจัดยุงได้ 60 วัน ซึ่งองค์กร Habitat ตั้งเป้าหมายที่จะติดโปสเตอร์นี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยุง  ไม่ใช่แค่ในประเทศบราซิล แต่ยังทั่วโลกด้วย

ยุงฆ่าคนมากกว่าสัตว์อื่นๆ บนโลกและยังเป็นพาหะนำโรค ทั้งมาลาเรีย ไข้เหลือง ไข้เลือดออก และซิกา ไม่ว่าเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการของโลกจะก้าวล้ำแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถกำจัดยุงให้หมดไปจากโลกนี้ได้…แต่อย่างน้อยความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถช่วยลดการเกิดของยุง ลดการแพร่ระบาดของโรค และช่วยชีวิตมนุษย์ได้

อ้างอิง: CliosAwards, Agenciatelling

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles