Tokyo Bon 2020: เอ็มวีสนุกๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแบบคาวาอี้

ภาษาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสามารถปรับปรุงแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา ถิ่นที่ เช่นกันกับภาษาอังกฤษ เราคงต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลากวัฒนธรรมทั่วโลก จนผสานเข้ากับภาษาของแต่ละถิ่นจนบางครั้งมีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาใหม่เช่น Singlish หรือภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์ ถ้าเป็นสำเนียงไทยก็คือ Tinglish สำเนียงที่แปร่งไปนั้น หากเทียบกับสำเนียงต้นฉบับอาจจะฟังยาก แต่เป็นสำเนียงที่ถูกปรุงไปตามถิ่นที่นั้นๆ จนคนในชาติใช้จนชิน อย่างเช่นในญี่ปุ่นเองก็มีภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า Japanglish

Japanglish คือภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นที่อาจจะฟังยาก เพราะภาษาญี่ปุ่นมี 5 เสียงพื้นฐานคือ あ-อะ  い-อิ う-อุ え-เอะ お-โอะ และมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวคือ ん-อึน ซึ่งจะออกเป็นเสียงสะกดเป็น แม่กง แม่กม แม่กน ขึ้นอยู่กับคำที่อยู่ตามหลัง เช่นคำว่า lemon เมื่อออกเสียงจะเป็น เละ-มง ส่วนภาษาอังกฤษที่ตัวสะกด ん ใช้ไม่ได้ก็จะใช้อีกวิธี

หลักการออกสียงภาษาอังกฤษของญี่ปุ่น จะใช้เสียงที่ใกล้เคียง หรือไม่ก็สร้างคำใหม่ที่ใกล้เคียงระบบการออกเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนที่ได้มาเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น ได้ลองเข้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อาจารย์ญี่ปุ่นสอน จะมีหลักการสำหรับตัวสะกดแบบ Japanglish คือ

  • คำที่สะกดด้วย k s m l r g z b p จะใช้ตัว u เติมท้ายคำจากภาษาอังกฤษนั้นเช่น jazz กลายเป็น ja-zu ออกเสียงว่า จะ-สุ
  • คำที่สะกดด้วย t d  จะใช้ตัว o เติมท้ายคำจากภาษาอังกฤษนั้นเช่น bed กลายเป็น be-do ออกเสียงว่า เบะ-โดะ

แน่นอนว่าใครมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแรกๆ  เมื่อเจอสำเนียงของ Japanglish จะต้องงุนงงแน่นอน คงต้องใช้ภาษามือ ภาษาภาพ ช่วยกันมากพอควรเพื่อให้เข้าใจภาษา แต่เรื่องราวเหล่านี้จะดูง่ายขึ้น สนุกขึ้น เมื่อศิลปินมาเลเซีย เนมวี จาก Namewee Studio Production ได้ทำเพลงนำเสนอประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่เจอกับ Japanglish ให้ออกมาร่วมสมัยในชื่อเพลงว่า Tokyo Bon 2020 (Makudonarudo) หรือ โตเกียวบง 2020 (บงแปลว่าเต้นรำ) เพลงนำเสนอการข้ามวัฒนธรรมในเอเชียด้วยเพลง ซึ่งเป็นแนวทางที่เนมวีชอบนำเสนอ อย่างที่เขามาร่วมกับศิลปินไทยคือ บี้ เดอะสกา ในเพลง THAI CHA CHA

ในเพลง และ MV โตเกียวบง 2020 เสนอเนื้อเรื่องที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเจอกับสำเนียงอังกฤษแบบ Japanglish จากการมาเที่ยวในย่านชินจูกุ และชาวญี่ปุ่นได้พาเที่ยว และสอน Japanglish ในชีวิตประจำวันให้ชาวต่างชาติเข้าใจชาวญี่ปุ่นมากขึ้น และยังดูสนุกอีกด้วย เช่นคำว่า

  • McDonald’s ออกเสียง Makudonarudo มะ-คุ-โด-นะ-รุ-โดะ
  • google ออกเสียง Gurugu กุ-รุ-กุ
  • toilet ออกเสียง Toiletto โทะ-อิ-เระ-โทะ
  • Kit Kat ออกเสียง Kitto Katto  คิ-โตะ คะ-โตะ
  • Disneyland ออกเสียง Dizunilando ดิ-ซุ-นิ-ลัน-โดะ

ว่าแล้วก็ขอให้อ่านบทความนี้จบแล้วร้องเพลงนี้ตาม เพื่อความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรมผ่านภาษา และเพลงกัน มะ-คุโด-นะ-รุ-โดะ กุ-รุ-กุ โทะ-อิ-เระ-โทะ คิ-โตะ คะ-โตะ ดิ-ซุ-นิ-ลัน-โดะ

 

อ้างอิง: Namewee, Cool Japan TV, The Hive.Asia

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles