Tools for CP กิจกรรมทำอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาช่วยกัน! แค่มีอุปกรณ์ที่ดี ก็ช่วยให้น้องๆ สมองพิการมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ Creative Citizen ชวนร่วมสมทบทุนทำ “อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. จำนวน 2,000 ชิ้น“ มอบให้ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” และส่งต่อน้องๆเด็กสมองพิการทั่วประเทศ สำหรับช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กสมองพิการ C.P. และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ Ma:D Club for Change (เอกมัย ซอย 4)
รายละเอียดโครงการ : www.inspiring.org/โครงการ/อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ
#ปลุกพลังเปลี่ยนไทย #CreativeCitizen

Tags

Creative Citizen

Creative Citizen เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์

See all articles

Next Read