WeGrow โรงเรียนทางเลือก สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง

Reading Time: 2 minutes
1,914 Views

เพราะเด็กมีสัมผัสและการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ พวกเขาไม่ได้ใช้สมองในการคิดและทำความเข้าใจเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต ทว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาจากสัญชาตญาณและการซึมซับจากสิ่งรอบตัว จนก่อรูปขึ้นเป็นความทรงจำและหลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวพวกเขาให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

WeGrow โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นจากรากความคิดเดียวกันนี้ ดำเนินการโดย WeWork ผู้คุมอาณาจักร co-working space รายใหญ่ของโลก กับเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กๆ คิด เรียนรู้ และแก้ปัญหาอย่างอิสระ และทำทุกอย่างด้วยตัวของพวกเขาเอง มีคุณครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา สังเกตความสนใจ ความต้องการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็ก โดยยึดหลักความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นที่ตั้ง

โรงเรียนดังกล่าวได้ทีมสถาปนิก BIG ที่นำทีมโดย Bjarke Ingels เข้ามารับหน้าที่ในการดีไซน์พื้นที่ภายใน ซึ่งพวกเขาคลี่คลายความต้องการของ WeGrow ที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนเด็กๆ อายุระหว่าง 3-9 ขวบ และมีเด็กๆ เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของโครงการ ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติของเด็ก ทั้งความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ชอบค้นหา และไม่หยุดนิ่ง พื้นที่ภายในจึงถูกออกแบบให้เป็นห้องเรียนแบบ open plan ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ตั้งแต่การเล่น อ่านหนังสือ ฝึกโยคะ เต้นรำ กีฬา และศิลปะป้องกันตัว

นอกจากการออกแบบพื้นที่ภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3 ด้าน ทั้งการสร้างประสบการณ์ชีวิต การฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไปจนถึงด้านการเขียนและการคำนวณ ด้วยการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่จำลองรูปทรงออร์แกนิกฟอร์มที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงทางธรรมชาติและใช้สีเขียวในโทนต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงการดีไซน์โครงสร้างไม้ที่ก่อรูปขึ้นจากการซ้อนกันของชั้นไม้เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปีนป่าย อันเป็นทักษะที่เอื้อต่อพัฒนาทางร่างกายแล้ว BIG ยังสร้างสภาพแวดล้อมภายในให้มีบรรยากาศเหมือนบ้านที่ให้ความรู้สึกสงบ สบาย อบอุ่น และปลอดภัยอีกด้วย

ในขณะที่การศึกษากระแสหลักจะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้อยู่ภายในห้องเรียน ท่องหนังสือ คัดลอกบทเรียน และสอบด้วยการเลือกข้อที่ใดข้อหนึ่งที่ถูกต้อง ภายในโรงเรียนทางเลือกอย่าง WeGrow ได้สร้างการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักและให้ความสำคัญกับเด็กแบบรายบุคคล อันมีความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันไป มากกว่าจะแบ่งแยกนักเรียนจากคะแนนสูง-ต่ำ การผสมผสานการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นและทดลอง รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมมี่ดีภายในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และวิธีดังกล่าวก็นับเป็นการส่งเสริมศักยภาพที่พวกเขามีออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งด้วย
ภาพ: Laurian Ghinitoiu, Dave Burk, courtesy of BIG
อ้างอิง: www.wegrow.com, www.big.dk


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.