WeGrow โรงเรียนทางเลือก สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง

เพราะเด็กมีสัมผัสและการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ พวกเขาไม่ได้ใช้สมองในการคิดและทำความเข้าใจเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต ทว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาจากสัญชาตญาณและการซึมซับจากสิ่งรอบตัว จนก่อรูปขึ้นเป็นความทรงจำและหลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวพวกเขาให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

WeGrow โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นจากรากความคิดเดียวกันนี้ ดำเนินการโดย WeWork ผู้คุมอาณาจักร co-working space รายใหญ่ของโลก กับเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กๆ คิด เรียนรู้ และแก้ปัญหาอย่างอิสระ และทำทุกอย่างด้วยตัวของพวกเขาเอง มีคุณครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา สังเกตความสนใจ ความต้องการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็ก โดยยึดหลักความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นที่ตั้ง

โรงเรียนดังกล่าวได้ทีมสถาปนิก BIG ที่นำทีมโดย Bjarke Ingels เข้ามารับหน้าที่ในการดีไซน์พื้นที่ภายใน ซึ่งพวกเขาคลี่คลายความต้องการของ WeGrow ที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนเด็กๆ อายุระหว่าง 3-9 ขวบ และมีเด็กๆ เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของโครงการ ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติของเด็ก ทั้งความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ชอบค้นหา และไม่หยุดนิ่ง พื้นที่ภายในจึงถูกออกแบบให้เป็นห้องเรียนแบบ open plan ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ตั้งแต่การเล่น อ่านหนังสือ ฝึกโยคะ เต้นรำ กีฬา และศิลปะป้องกันตัว

นอกจากการออกแบบพื้นที่ภายในเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3 ด้าน ทั้งการสร้างประสบการณ์ชีวิต การฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไปจนถึงด้านการเขียนและการคำนวณ ด้วยการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่จำลองรูปทรงออร์แกนิกฟอร์มที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงทางธรรมชาติและใช้สีเขียวในโทนต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงการดีไซน์โครงสร้างไม้ที่ก่อรูปขึ้นจากการซ้อนกันของชั้นไม้เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปีนป่าย อันเป็นทักษะที่เอื้อต่อพัฒนาทางร่างกายแล้ว BIG ยังสร้างสภาพแวดล้อมภายในให้มีบรรยากาศเหมือนบ้านที่ให้ความรู้สึกสงบ สบาย อบอุ่น และปลอดภัยอีกด้วย

ในขณะที่การศึกษากระแสหลักจะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้อยู่ภายในห้องเรียน ท่องหนังสือ คัดลอกบทเรียน และสอบด้วยการเลือกข้อที่ใดข้อหนึ่งที่ถูกต้อง ภายในโรงเรียนทางเลือกอย่าง WeGrow ได้สร้างการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักและให้ความสำคัญกับเด็กแบบรายบุคคล อันมีความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันไป มากกว่าจะแบ่งแยกนักเรียนจากคะแนนสูง-ต่ำ การผสมผสานการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นและทดลอง รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมมี่ดีภายในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และวิธีดังกล่าวก็นับเป็นการส่งเสริมศักยภาพที่พวกเขามีออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งด้วย
ภาพ: Laurian Ghinitoiu, Dave Burk, courtesy of BIG
อ้างอิง: www.wegrow.com, www.big.dk

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles