‘หนังสือวิเศษ’ ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนวิชาสังคมศึกษาผ่านอินโฟกราฟิก

เชื่อว่าหลายคนคงจำวิชา ‘สังคมศึกษา’ ได้เป็นอย่างดี เพราะวิชานี้เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศึลธรรม และจริยธรรม เวลาสอนอาจารย์ก็จะบรรยายตามหนังสือไปเรื่อยๆ พอถึงเวลาจะสอบ เราก็ต้องมานั่งท่องจำจนไม่เหลือพื้นที่สมองให้จำอย่างอื่น ทำให้หลายคนมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ ไม่รู้จะเรียนไปทำไม บลาๆๆๆ…

นั่นก็อาจจะเป็นเพราะการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ ไม่ค่อยมีกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมมากนัก รวมถึงหนังสือเรียนที่มีแต่เนื้อหาเต็มไปหมด (เน้นตัวหนังสือ) ทำให้ยากต่อการเข้าใจและต้องอาศัยการท่องจำเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุให้ บริษัท Wizes Corporation นำโดยคุณฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ เกิดไอเดียในการออกแบบหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาที่มีความพิเศษ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้นภายใต้ชื่อว่า หนังสือวิเศษ Infographic สังคมศึกษา โดยการนำเอาหลักการออกแบบข้อมูลการสื่อสารด้วยรูปภาพหรืออินโฟกราฟิกเข้ามาใช้ออกแบบแต่ละเนื้อหาของวิชานี้ โดยการสรุปเนื้อหาสำคัญ ใช้เนื้อหาและแก่นสำคัญในการเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดภาพในการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องการเล่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับเวลา หรือเศรษฐศาสตร์ที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจปัจจัยและตัวแปรต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างเห็นความสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังผสมผสานเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการอ่าน เข้าใจข้อมูลและเห็นภาพในรูปแบบ3มิติได้อย่างเข้าใจมากขึ้น รวมถึงได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วย

ปัจจุบันอินโฟกราฟิกถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการเล่าข้อมูลหรือให้ข่าวสาร ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า อินโฟกราฟิกสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้และตีความของคนเราได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการรับรู้จากการอ่านตัวหนังสือปกติ ทำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย หนังสือวิเศษ Infographic สังคมศึกษา เป็นหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยที่ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม DEmark (Design Excellence Award2017) ที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียนแบบท่องจำได้และเพิ่มความน่าสนใจให้กับหนังสือเรียนได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง: Facebook: Wizes

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles