Worn Again: แฟชั่นรักษ์โลก..จากขยะเสื้อผ้าสู่การออกแบบแฟชั่นชั้นสูง

แต่ละปี อุตสาหกรรมเสื้อผ้าได้สร้างมลภาวะมากเป็นอันดับ 2 รองจากธุรกิจน้ำมัน ขณะเดียวกันยังเพิ่มปริมาณขยะกว่า 10 ล้านตัน แม้ครึ่งหนึ่งจะถูกนำไปใช้ใหม่ บริจาคให้แก่ผู้ขาดแคลน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่อีก 50% ยังคงถูกทิ้งให้เป็นภูเขาขยะแก่โลกใบนี้

จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในโลกและประเทศบ้านเกิดอย่างอิสราเอล (ซึ่งมีขยะจากเสื้อผ้าถึง 17,000 ล้านตันต่อปี) Dana Cohen นักศึกษาแฟชั่นดีไซน์จาก Shankar College of Engineering and Design จึงนำความรู้ที่มีมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ของตัวเองชื่อภายใต้โครงการ ‘Worn Again’ กับการนำขยะจากเสื้อผ้ามาเป็นต้นทางในการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงขึ้นในปี 2015 “แม้ว่าทุกวันนี้ เสื้อผ้าใช้แล้วจะถูกนำมารีไซเคิลให้สามารถใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ แต่สำหรับงานของฉัน ฉันพยายามหาวิธีสร้างวงจรชีวิตเสื้อผ้าใช้แล้วด้วยวิธีที่ต่างออกไป โดยได้แรงบันดาลใจเรื่องสีจากงานของ Jackson Pollock ที่มีความเคลื่อนไหวว่องไวและมีพลัง ฉันเริ่มจากการนำผ้ามาแยกชิ้นจนเป็นเส้นใย จากนั้นจึงนำทั้งหมดมาผสมรวมกัน เพื่อทอเป็นผ้าผืนใหม่ ซึ่งมีสีสัน พื้นผิว และชนิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละผืน” Dana หยิบเอาลวดลายกราฟิก ทั้งลายทางและฟอร์มข้าวหลามตัดมาใช้ร่วมกับแพทเทิร์นเสื้อสเวตเตอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาพของเสื้อผ้ารีไซเคิลที่มักไม่ดึงดูดผู้ใช้ให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่มีทั้งสีสันและรูปทรงที่สะดุดตามากขึ้น คล้ายกับการสร้างประติมากรรมขนาดย่อมให้กับผู้สวมใส่

นอกจากการคว้ารางวัล The Fini Leitersdorf Excellence Award for Creativity and Originality in Fashion และ The Rozen Award for Design and Sustainable Technologies ในปี 2015 ตลอดจนการต่อยอดแนวทางการทำงานดังกล่าวเพื่อหาความเป็นไปได้ในการผลิตเสื้อผ้ารีไซเคิลแบบ mass production ให้เกิดขึ้นจริงแล้ว ‘Worn Again’ ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยลดมลพิษและพลังงานที่จะต้องเสียไประหว่างการรีไซเคิลและผลิตเสื้อผ้าชุดใหม่ มีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างงานให้แก่คนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ จากสิ่งที่หมดวงจรชีวิตไปสู่งานแฟชั่นชั้นสูง ที่ไม่ได้มีเพียงความงามและอรรถระโยชน์ แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยเครื่องมือด้านออกแบบได้น่าสนใจมากทีเดียว

download The Lost City of Z 2017 movie

 

อ้างอิง: www.cohendana.com

 

บันทึก

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles