Providence Mount St. Vincent : บ้านพักคนชราและศูนย์เด็กเล็ก เชื่อมสองวัย สร้างความสดใส

ปัญหาจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นกำลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจ ซึ่งก็มากพอๆ กับความพยายามในการสร้างคุณภาพในการดูแลให้กลุ่มคนชราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปรกติที่สุดในช่วงบั้นปลายของพวกเขา แม้จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีสวัสดิการที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ตาม แต่อเมริกาเองก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยที่นี่ได้เตรียมรับมือกับเรื่องดังกล่าวในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาบริการ หลักประกันด้านรายได้และการส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ การส่งเสริมงานของผู้สูงอายุและขยายกำหนดการเกษียณ ไปจนถึงการสนับสนุนการดูแลระยะยาว การเพิ่มจำนวนผู้ดูแล พร้อมๆ กับการพัฒนาสถานพักฟื้นคนชราที่มีคุณภาพขึ้น Providence Mount St. Vincent บ้านพักคนชราในนครซีแอทเทิล รัฐวอชิงตันแห่งนี้ ดูเผินๆ อาจไม่ต่างไปจากบ้านพักคนชราที่เราเห็นทั่วๆ ไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่นี่มีรูปแบบการดูแลที่พิเศษกว่าที่อื่น นั่นคือการบรรจุศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 อาทิตย์ – 3 ขวบ…

Continue ReadingProvidence Mount St. Vincent : บ้านพักคนชราและศูนย์เด็กเล็ก เชื่อมสองวัย สร้างความสดใส