Creative Citizen

The Health Purse กระเป๋าเงินเพื่อชีวิต ควักแล้วคลำ ช่วยจำให้ตรวจเช็คมะเร็งเต้านม

เงิน…เป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปากเลี้ยงทอง จึงไม่แปลกถ้าหลายคนจะใส่ใจเรื่องเงินๆ ทองๆ มากกว่าสุขภาพ

ในประเทศอินเดีย ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงคือ ‘มะเร็งเต้านม’ ถึงแม้การป้องกันมะเร็งเต้านมจะทำได้ไม่ยาก แค่หมั่นตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยการคลำด้วยตัวเองเป็นประจำ แต่พวกเธอไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะสิ่งที่เธอสนใจคือกระเป๋าใส่เงิน (more…)

Continue Reading
Close Menu