Diversity Cafe นิยามครอบครัวหลากหลายผ่านไอศกรีมหลากรส

ตลอดเดือน Pride Month ที่ผ่านมา มีกิจกรรมน่าสนใจเกี่ยวกับการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศให้เราเห็นหลายต่อหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ นิทรรศการ Diversity Café ที่จัดโดย Thailand Policy Lab เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของ ‘ครอบครัว’ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้จะได้รับการชักชวนให้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับนิยามครอบครัวของตนเอง และเมื่อส่งแบบสอบถามแล้ว ทีมงานจะเลือกไอศกรีมรสชาติใดรสชาติหนึ่งจาก 5 รสชาติให้ โดยไอศกรีมแต่ละรสชาติเป็นตัวแทนของนิยามครอบครัวแต่ละประเภท เช่น ไอศกรีมรสแตงโมกับปลาแห้ง หรือ Equal WE WE เป็นตัวแทนครอบครัวแบบคู่รักของทุกเพศที่ไม่จำเป็นต้องมีลูกตามค่านิยมสังคม ไอศกรีมรสมะพร้าวราดซอสมะนาว หรือ Family Delight ที่เป็นตัวแทนครอบครัวแบบไร้ขีดจำกัด โดยอาจเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนหรือกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ และ ไอศกรีมรสสับปะรดพริกเกลือ หรือ MEJoy ที่หมายถึงการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา Thailand Policy Lab เคยออกทำแบบสำรวจเกี่ยวกับนิยามที่หลากหลายของครอบครัวมาแล้วทั้งหมด 700 ตัวอย่าง โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า มีเพียง 22% ของผู้ทำแบบสอบถามเท่านั้นที่ยังมองนิยามครอบครัวว่าเป็นแบบ ‘พ่อ-แม่-ลูก’ ตามค่านิยมเดิม ส่วนอีก 78% ที่เหลือมีนิยามครอบครัวที่หลากหลาย เช่น ครอบครัวที่อาศัยอยู่กันแบบคู่รักที่ไม่ต้องมีลูก อยู่แบบคู่ LGBTQ อยู่แบบคู่ LGBTQ ที่ต้องการมีลูกและได้รับการรับรองทางกฎหมาย อยู่กับสัตว์เลี้ยง อยู่แบบครอบครัวขยาย หรือแม้แต่การอยู่คนเดียวก็เป็นนิยามของครอบครัวที่มีความสุขได้เช่นกัน

เมื่อลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนไปจากเดิม Thailand Policy Lab จึงมองว่า กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่มีมาแต่เดิมอาจไม่เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่กฎหมายควรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เอื้อต่อวิถีชีวิตและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคมของคนทุกกลุ่ม เช่น ครอบครัว LGBTQ ก็ต้องการกฎหมายที่ให้สิทธิการเป็นคู่สมรสเพื่อที่จะได้สิทธิในการเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลหรือสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรส เช่นเดียวกันกับคู่สมรสอื่น

Thailand Policy Lab จึงตั้งเป้าว่าจะสำรวจกลุ่มตัวอย่างให้ได้ 4,000 กลุ่ม จากนั้นจะนำเอาผลสำรวจเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจะร่างนโยบายเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย โดยหวังว่าในอนาคตเราจะมีกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

นิทรรศการ Diversity Cafe จบไปแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่หากใครสนใจอยากร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับทาง Thailand Policy Lab แนะนำให้ลองติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก

ที่มา: ThailandPolicyLabch3plus.comtheactive.net

Tags

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles

Next Read