Nestlé for Healthier Kids เปลี่ยนรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับเด็กเป็นรถเรียนรู้โภชนาการทางอาหารแสนสนุก

โภชนาการเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของเด็ก Nestlé ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงมีเป้าหมายให้เด็กๆ 50 ล้านคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นภายในปี 2573 จึงสร้างสรรค์แคมเปญ Nestlé for Healthier Kids ให้ความรู้ด้านโภชนาการให้กับทั้งพ่อแม่และเด็ก ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ทั่วโลก ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรส มีจำนวนเด็กที่เข้าข่ายโรคอ้วน 2 ใน 3 ของประชากรเด็กทั้งโลก การปรับพฤติกรรมการบริโภคให้พวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย จะทำอย่างไรให้เด็กๆ เติบโตอย่างสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่ดี? ซึ่งเนสท์เล่ได้สำรวจอินไซท์พฤติกรรมของพ่อแม่และเด็กว่า หากเด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารกับพ่อแม่ เรียนรู้คุณค่าโภชนาการจากการทำอาหารร่วมกันกับพ่อแม่ ตั้งแต่การไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจะทำให้พวกเขาปรับใช้นิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น เนสท์เล่จึงร่วมกับโรงเรียนประถมและคาร์ฟูร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นในนำ โดยเนสท์เล่จะจัดโรดโชว์ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่เด็กๆ…

Continue ReadingNestlé for Healthier Kids เปลี่ยนรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับเด็กเป็นรถเรียนรู้โภชนาการทางอาหารแสนสนุก