‘KnowCovid : รู้ทันโควิด’ หนังสือการ์ตูนแก๊กขำขันที่แบ่งปันความเข้าใจเรื่องโควิด-19

มีคำกล่าวว่า "การหัวเราะคือยาที่ดีที่สุด" (Laughter is the best medicine) เพราะการเปล่งเสียงหัวเราะออกมาแต่ละครั้งนั้นส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและชุบชูใจให้แจ่มใสชื่นบาน เหตุนี้เองท่ามกลางสถานการณ์ความเครียดที่ทุกคนต้องเผชิญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid โดย ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และบันลือกรุ๊ปในนาม ‘ขายหัวเราะ’ สร้างสรรค์หนังสือการ์ตูน ‘KnowCovid : รู้ทันโควิด’ บอกเล่าสารพันเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับโควิดผ่านภาพการ์ตูนแต้มรอยยิ้มปนแก๊กสุดขำ ที่จะมาแบ่งปันเสียงหัวเราะ เสริมสร้างพลังใจ…

Continue Reading‘KnowCovid : รู้ทันโควิด’ หนังสือการ์ตูนแก๊กขำขันที่แบ่งปันความเข้าใจเรื่องโควิด-19