Creative Citizen

The Truth about Breast Cancer Awareness: เบื้องหลังริบบิ้นสีชมพู การรณรงค์มะเร็งเต้านม

สีชมพูที่เป็นสัญญลักษณ์ให้ผู้หญิง เด็ก คนชรา หรือชายหนุ่มใช้เพื่อแทนการรณรงค์เรื่อง 'มะเร็งเต้านม' ในด้านต่างๆ อีกทั้งการจัดตั้งโครงการมากมายในหลายประเทศ เงินแห่งการรณรงค์และอีกมากมาย ได้ไปถึงการรักษาที่แท้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการตลาดให้องค์กรหรือกลุ่มคนทั้งหลายดูดี จะมีกี่คนที่จริงจัง เน้นการรักษา และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นมะเร็ง The Truth about Breast Cancer Awareness สารคดีเรื่องนี้พยายามขุดคุ้ยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอให้คนหันมาคิดก่อนร่วมการรณรงค์กับองค์กรหรือคนกลุ่มใด ซึ่งคำถามนั้นมีมากมายให้คิดในสารคดีเรื่องนี้ เราอยากให้ชมเพราะกระตุ้นต่อมตระหนักรู้ เปิดหูตาและสมองให้เห็นก่อนทำ ก่อนร่วมมือกับใครก็ตาม ผู้สร้างกล้าออกมาพูดเพราะอยากให้คนดูเริ่มทำเริ่มแสดงออกหากมีความสงสัยในการรณรงค์หรือแม้แต่องค์กรที่ผลิตยา ว่าแท้จริงแล้วคนป่วยได้รับการรักษาจริงหรือ วันนี้คุณสงสัยอะไรที่อยากนำออกมาพูดให้คนอื่นได้เปิดต่อมตระหนักรู้และเริ่มทำกันบ้าง เราไม่อยากให้แค่เพียงคิดแล้วผ่านเลยลืมไปเพราะคุณอาจเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นได้ https://youtu.be/HAxxHgMNl30…

Continue Reading
Close Menu