คลิปชวนคิด…ว่าด้วย ‘สิทธิลาคลอด’ ที่มนุษย์ ‘พ่อ’ ควรได้รับ

เวลาพูดถึง 'สิทธิลาคลอดบุตร' เรามักจะเข้าใจไปด้วยความเคยชินว่าเป็นสิทธิสำหรับ 'ผู้หญิง' เท่านั้น นั่นเพราะคำว่า 'ลาคลอด' มักถูกตีกรอบไว้กับร่างกายของผู้หญิง และความคาดหวังของสังคมว่าผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่เลี้ยงลูก (ผู้ชายทำงานหาเงิน) ทั้งที่ในความเป็นจริง การลาคลอดก็เป็นเรื่องของผู้ชายด้วยเช่นกัน ในฐานะ 'สามี' และ 'พ่อของลูก' แต่การเปิดโอกาสให้พ่อได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มักจะถูกมองข้ามตั้งแต่กฏหมายระดับประเทศ นโยบายบริษัท ไปจนถึงความเข้าใจของคนในสังคม นี่จึงเป็นที่มาของคลิปวิดีโอตัวนี้ที่ผลิตโดย Nev Schulman นักแสดงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันกับภรรยาคนสวยของเขา Laura Perlongo ที่พยายามสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ผู้ชายควรได้รับสิทธิหยุดงาน (โดยได้รับเงินชดเชยในช่วงที่ลานั้นด้วย) เพื่อมาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกหลังคลอด ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เพียงลำพัง และการแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละครอบครัวควรกำหนดกันเอง โดยไม่แบ่งแยกเพศว่าผู้หญิงต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูกฝ่ายเดียวเท่านั้น ในคลิปมีการพูดอ้างอิงถึงสถิติและงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้ชายได้สิทธิลางานมาช่วยเลี้ยงลูกนั้นส่งผลดีต่อทั้งรายได้ของครอบครัว รวมถึงพัฒนาการของลูกน้อยในระยะสั้นและระยะยาว…

Continue Readingคลิปชวนคิด…ว่าด้วย ‘สิทธิลาคลอด’ ที่มนุษย์ ‘พ่อ’ ควรได้รับ