‘POC’ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ผลิตจากหญ้าทะเล ลดปัญหาขยะพลาสติก

หลายคนคงรู้ว่าพลาสติกนั้นเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้งานได้หลากหลายจึงทำให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งเมื่อพลาสติกเหล่านี้กลายเป็นขยะก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายช้ามากเป็นร้อยๆ ปี ด้วยเหตุนี้จึงมีการพยายามคิดค้นวัสดุที่นำมาใช้แทนพลาสติกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว Felix Pöttinger นักศึกษาชาวเยอรมันจาก Royal College of Art ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก เขาได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แนวยั่งยืนสำหรับใช้บรรจุอาหารที่มีชื่อว่า ‘POC’ ผลิตขึ้นจากหญ้าทะเล ที่ไม่เพียงแต่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่ยังมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ทำให้สามารถเก็บอาหารแห้งได้นานขึ้นด้วย กระบวนการผลิตก็เริ่มจากการนำเส้นใยแห้งของหญ้าทะเลที่มาผสานเข้าด้วยกันโดยใช้สารสกัดเซลลูโลสจากพืช จากนั้นหญ้าทะเลจะถูกกดลงในพิมพ์และอบจนแห้ง เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงต่างๆ โดยหญ้าที่นำมาใช้จะเก็บจากชายหาดบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อประชากรหญ้าทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่อย่างใด ขณะนี้ Pöttinger กำลังทำการศึกษาวิจัยร่วมกับ Tesco…

Continue Reading‘POC’ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ผลิตจากหญ้าทะเล ลดปัญหาขยะพลาสติก