‘เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ’ กับโปรเจ็กต์ The Guidelight ให้คนตาบอดเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

ครั้งหนึ่ง Mark Twain เคยกล่าวไว้ว่า “ความเอื้ออารีคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอดมองเห็น” และความเอื้ออารีแบบเดียวกันนี้แหละคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จาก จูน - เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หัวเรี่ยวหัวแรงหลักของ 'The Guidelight' โครงการที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเพื่อขยายทางเลือกให้น้องตาบอดมีโอกาสเรียนหนังสือด้วยสื่อการสอนที่เหมาะสมและเข้าถึงง่าย การเป็นตัวกลางและเสียงสะท้อนที่ช่วยกระชับช่องว่างของเด็กตาบอดและสังคมให้แคบลง ตลอดจนเป็นประกายไฟแห่งความหวังดวงเล็กๆ ที่ทำให้หัวใจของคนตาบอด รวมถึงตัวเราเองพองโตระดับมหาศาลเชียวล่ะ Q: ก่อนโปรเจ็กต์ The Guidelight เริ่มต้น จูนทำอะไรมาก่อน? A: จูนจบจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พอเรียนจบ ก็ทำงานที่ AIS…

Continue Reading‘เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ’ กับโปรเจ็กต์ The Guidelight ให้คนตาบอดเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม