Creative Citizen

เกมขุมทรัพย์ในกองขยะ! ธุรกิจเพื่อสังคม Wecyclers ชวนชาวบ้านขายขยะแลกของรางวัล

ที่กรุงลากอส มหานครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศไนจีเรียกำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองที่ส่งผลเสียต่อทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน แต่วันนี้ผู้ประกอบการหญิงแกร่ง Bilikiss Adebiyi ได้ลุกขึ้นมาต่อกรกับมหันตภัยขยะนี้ด้วยธุรกิจเพื่อสังคม Wecyclers ที่พยายามเชิญชวนชาวเมืองผู้มีรายได้น้อยให้หันมารีไซเคิลขยะในครัวเรือนด้วยการเล่นเกมสะสมแต้มแลกของรางวัล - สนุกล่ะสิ! ความท้าทายของ Wecyclers คือการจัดการกับขยะบริโภคปริมาณมหาศาลในเขตสลัม ที่ทับถมกองบนท้องถนนจนทำให้ดินและน้ำปนเปื้อนสารพิษ เชื้อโรค ฯลฯ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในเขตสลัมของกรุงลากอสนั้นมีชาวบ้านถึงกว่า 60% ที่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องขยะจากเทศบาลเลย ส่งผลให้พวกเขาจำเป็นต้องนำขยะไปทิ้งมั่วๆ ซั่วๆ จนพะเนินเป็นภูเขาไร้คนดูแล อย่างไรก็ดี Wecyclers ต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ด้วย ‘เกมธุรกิจ’ นั่นก็คือการขอให้ชาวบ้านเก็บขยะมาชั่งกิโลขายเพื่อแลกเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน Adebiyi เล่าว่า ทีมงาน…

Continue Reading
Close Menu