‘ยุทธนา อโนทัยสินทวี’ นักออกแบบผลิตภัณฑ์…เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน

จากประวัติศาสตร์วิทยาการและการคิดค้นของมนุษยชาติที่ผ่านมา มีนักประดิษฐ์จำนวนไม่น้อยที่ผลิตผลงานของตนโดยเริ่มจากการเป็นงานอดิเรกที่ทำในเวลาว่าง ไม่ใช่งานประจำหรืออาชีพหลัก ซึ่ง ยุทธนา อโนทัยสินทวี คือนักประดิษฐ์ผู้ซึ่งเข้าข่ายตามลักษณะข้างต้น จากการทำงานประดิษฐ์เป็นแค่งานอดิเรก พัฒนามาสู่อาชีพ จนได้สร้างให้เกิดเป็น 'นวัตกรรม' ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อ Garmento Board และสินค้าแบรนด์ The ReMaker Q : สิ่งที่ทำอยู่คือผลิตภัณฑ์อะไร A : ผลิตภัณฑ์ Garmento Board เป็นวัสดุที่ได้จากการนำเศษผ้าที่เหลือทิ้ง มาอัดขึ้นรูปให้เป็นแผ่นกระดาน เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ คุณสมบัติของตัววัสดุชนิดนี้คือ…

Continue Reading‘ยุทธนา อโนทัยสินทวี’ นักออกแบบผลิตภัณฑ์…เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน