Creative Citizen

Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #1

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com ========================================= เนื้อหา: 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิก 2. ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟฟิก 3. ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 4. การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น Powerpoint Keynote…

Continue Reading

‘มะขามป้อมอาร์ตสเปซ’ พื้นที่ศิลปะเพื่อความเข้มแข็งในเชียงใหม่

ภาพลักษณ์ของเชียงใหม่เต็มไปด้วยความสุนทรีย์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่หลายคนเลือกหนีไปพักผ่อนหาช่วงเวลาชิลๆ ชาร์ตแบตให้มีพลังเตรียมรับมือกับชีวิตหนักๆ ความสุนทรีย์ในเชียงใหม่จึงมีมากมายหลายประเภทให้เลือกเสพ ตั้งแต่วัฒนธรรมล้านนา ดอยสูง หรือคาเฟ่เก๋ๆ ที่มีอยู่ทุกตรอกซอกซอย รวมถึงพื้นที่ศิลปะอย่าง Makhampom Art Space ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อว่า Art Space ก็ชัดเจนว่าจะได้พบเห็นงานศิลปะ และหากใครคุ้นเคยกับชื่อ 'กลุ่มมะขามป้อม' เจ้าของพื้นที่นี้ ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าศิลปะที่จะได้เจอคือศิลปะการละคร เพราะกลุ่มมะขามป้อม หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือมูลนิธิสื่อชาวบ้าน เริ่มผลิตผลงานละครมาตั้งแต่ปี 2523 ด้วยความเชื่อที่ว่าศิลปะการละครสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ พวกเขาจึงผลิตละครร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ ของสังคมและใช้สื่อเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่อยมาในลักษณะกลุ่มละครเร่ จนมาลงหลักปักฐานในพื้นที่ 11 …

Continue Reading

Heart for the Ocean : บอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก

มันน่าเสียใจมั้ยล่ะ ที่ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกในฐานะประเทศที่ทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล! ขยะมากกว่า 1 ล้านตันต่อปีที่ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกมีหลักฐานเป็นภาพแพขยะในผืนมหาสมุทรนอกชายฝั่ง และทำลายระบบนิเวศทางทะเลอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะเต่าทะเลที่ต้องตายเพราะกินพลาสติก ความรู้สึกรักธรรมชาติที่พาเราไปสัมผัสความสวยงามในท้องน้ำเป็นเพียงเรื่องฉาบผิว แต่ความรักที่จะแสดงออกต่อท้องทะเลจริงๆ กำลังรอให้ทุกคนแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ นี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สะท้อนความห่วงใยที่มีต่อปัญหามลพิษทางทะเลด้วยผลงานศิลปะ ประสพสุข เลิศวิริยะปิติ (อาจารย์ป้อม) เป็นศิลปินที่สนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และจัดแสดงผลงานสะท้อนปัญหาขยะในทะเลมากมาย ร่วมมือกับชุมชนโดยหวังให้ผลงานเป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลกับมนุษย์ ในปี 2547 ได้จัดสร้างโครงการ 'ยุวจิตกรอันดามัน' ที่เชื้อเชิญเด็กจากโรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ตมาสร้างผลงานศิลปะจากกระดาษด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมาก และอาจารย์ป้อมยังเป็นศิลปินหญิงไทยเพียงคนเดียวที่มีโอกาสไปทำงานในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3 ปีร่วมกับศิลปินและชุมชนที่นั่นเพื่อสะท้อนปัญหาขยะทางทะเล 'Heart…

Continue Reading

Workshop: Infographic เพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ 2560 #1

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างสรรค์ Infographic ขั้นตอนการออกแบบ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว การตีความข้อมูลเป็นแผนภาพ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป (PowerPoint, Keynote หรือเว็ปไซต์) และแนวทางการนำไปประยุกต์ในงานสนันสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะ วิทยากร: ทีมงาน InfographicMOVE | www.infographicmove.com จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คุณสมบัติของผู้สมัคร: * 1. เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารด้านสุขภาวะ 2.…

Continue Reading
Close Menu